KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.26
REGULACJA STANU PRAWNEGO LOKALU MIESZKALNEGO PO ŚMIERCI GŁÓWNEGO NAJEMCY
(W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO ART. 691)
 

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko odpowiedzialne: II piętro, pokój 35, tel. (24) 721-03-35; 510099257
adres e-mail: enosal@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn .zm.),
  2. Uchwała Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy,
  3. Kodeks cywilny – art. 691.
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. podanie / wniosek o zawarcie umowy najmu po śmierci głównego najemcy,
  2. akt zgonu byłego najemcy,
  3. dotychczasowa umowa najmu lokalu /lub inny tytuł prawny/,
  4. informacja o dochodach,
  5. informacja o obowiązujących opłatach za używanie lokalu,
  6. dokument tożsamości.
 
3. Opłaty:
  Bez opłat.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru pisma kierującego do zawarcia umowy można uzyskać telefonicznie : /24 721 03 35 lub 510099257/.
 
5. Tryb odwoławczy:
  W przypadku odmowy – roszczeń można dochodzić na drodze sądowej.
 
6. Inne informacje:
  Pismo można odebrać osobiście w pok. Nr 35, II p.