KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.51
PRZYJMOWANIE OŚWIADCZENIA O NADANIU NAZWISKA MĘŻA MATKI
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33 tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz 1741 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.)
  3. Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. dowody osobiste matki dziecka i jej męża(do wglądu)
 
3. Opłaty:
  Oświadczenia przyjmowane jest bez opłaty skarbowej.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  W dniu stawienia się.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy od decyzji odmownej.
 
6. Inne informacje:
  W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda.

Warunki nadania:
  1. gdy dziecko nosi nazwisko matki
  2. gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie