KARTA USŁUG Urząd Miejski w Łęczycy

KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel.(24)721-03-00, fax (24)721-03-01, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl
www http://bip.leczyca.info.pl => "Przewodnik po usługach"


Nazwa usługi – KU.63
NADAWANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
 

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko odpowiedzialne: Plac Kościuszki 33, tel.(24) 721-03-56
adres e-mail: usc@leczyca.info.pl

1. Podstawa prawna:
 
  1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
 
  1. Wniosek o nadanie medali wypełnia Kierownik USC
  2. Dowódy osobiste małżonków – do wglądu.
  3. Odpis aktu małżeństwa.

nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w tut. Urzędzie.
 
3. Opłaty:
  Nie podlega opłacie.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
  Wniosek przekazywany jest do Wojewody Łódzkiego. Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP ustalany jest termin uroczystego wręczenia medali dla jubilatów. Termin przyznania medali ok 6 miesięcy od dnia przesłania wniosku.
 
5. Tryb odwoławczy:
  Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.
 
6. Inne informacje:
  Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, medal przyznawany jest tylko raz.
  1. Uroczystość organizowana jest tylko na wniosek Jubilatów lub członków ich najbliższej rodziny,
  2. Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów posiadających pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Łęczyca