0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Akcje wyborcze » Archiwum » 2014 » Wybory Samorządowe


INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Łęczyca

Oświadczenia lustracyjne kandydatów w wyborach samorządowych

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 października 2014 r. informacja o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej (.doc)

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej (.pdf)

Komunikat Burmistrza dot. spisu wyborców

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wyborów do rad

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacje dot. uprawnień niepełnosprawnych wyborców

- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 


Informacje dot. Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy

Adres komisji: Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14
Telefon do Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy: 510 104 898

- Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie zmiany w składzie MKW

- Skład Miejskiej Komisji Wyborczej (aktualny od dnia 7.11.2014)

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy:
Miejska Komisja Wyborcza informuje, że pełni dyżury od poniedziałku do piatku w od godziny 15.00 do 16.00.
W dniu 15 listopada br. pełni dyżur od godz. 10.00 do 20.00.
W dniu 16 listopada br. pełni dyżur od godz. 6.00

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy – sala nr 18.

- Uchwały 1, 2 i 3 z dnia 26 września 2014 r.

- Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
- Uchwała nr 2 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
- Uchwała nr 3 - w sprawie powołąnia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w Mieście Łęczyca

- Komunikat MKW o wylosowanych numerach list

- Uchwała o powołaniu Komisji obwodowych

- OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łęczycy

- OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Łęczyca

- Zaświadczenie dla męża zaufania

- Uchwała - wykreślenie członka komisji obwodowej

- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w ŁęczycyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mirosława Łuczak dnia 27 sierpnia 2014
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 27 sierpnia 2014 godz. 10:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej Bugajski dnia 24 listopada 2014 godz. 13:48
Liczba odsłon:
  27915 od 27 sierpnia 2014 godz. 10:43  (średnio 25.48 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl