0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet - informacje » Archiwum » 2013


Projekt budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2013 rok

Zmiana WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2012-2043

Opinia o projekcie budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2013 rok

Opinia RIO o sinansowaniu deficytu Gminy Miasta Łęczyca na 2013 rok.

Opinia o zmianie WPF Gminy Miasto Łeczyca na lata 2013-2043

Opinia RIO w spr.opinii dot.możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Łęczyca

Uchwała XXVI/171/12 w sprawie WPF na lata 2012-2043

Uchwała XXVI/175/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

Sprawozdanie Rb28 S za I kw.2013

Sprawozdanie Rb 27 S za I kw. 2013

Sprawozdanie Rb N na koniec I kw. 2013

Sprawozdanie Rb Z na koniec I kw. 2013

Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2013

Sprawozdanie Rb Z za II kwartały 2013 roku

Rb NDS za II kw. 2013

Sprawozdanie Rb N za II kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb 34 S za II kwartały 2013 r.

Sprawozdanie Rb 28 S za II kw. 2013 roku

Sprawozdanie Rb 27 S za II kwartały 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2013 roku

 

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013 r.

 

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Łęczyca kredytu długoterminowego

 

Sprawozdanie Rb 27 S za III kwartały 2013 r.

 

Sprawozdanie Rb 28 S za III kw. 2013 roku

 

Sprawozdanie Rb NDS za III kw. 2013 roku

Sprawozdanie Rb Z za III kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb N za III kwartały 2013 r.

 

Opinia RIO w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łęczyca w I półroczu 2013 roku

 

Sprawozdanie Rb 27 S za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb 28 S za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb 34 S za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb N za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb NDS za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie Rb PDP na koniec 2013 roku

Sprawozdanie Rb ST na koniec 2013 roku

Sprawozdanie Rb UZ na koniec 2013 roku

Sprawozdanie Rb Z za IV kwartały 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za 2013 rok

Informacja za 2013 rok określona art. 37 pkt.2 lit. a-g ustawy z dnia 27.08.2019 o finansach publicznych.

Uchwała V/135/2014 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Łęczyca z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr V/175/2014 RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca za wykonanie budżetu roku 2013Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sylwia Ignaczak [Podinspektor] dnia 29 sierpnia 2014
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 20 listopada 2012 godz. 10:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwia Ignaczak dnia 29 sierpnia 2014 godz. 13:37
Liczba odsłon:
  24687 od 20 listopada 2012 godz. 10:00  (średnio 14.83 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl