0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PRZEWODNIK po usługach » Urząd Stanu Cywilnego


KARTY  INFORMACYJNE

Urząd Stanu Cywilnego

KU.50 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

KU.51 Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki

KU.52 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

KU.53 Sprostowanie akt stanu cywilnego

KU.54 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KU.55 Rejestracja zgonu

KU.56 Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (małżeństwo konkordatowe)

KU.57 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą

KU.58 Wpis do ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

KU.59 Odtworzenie aktu stanu cywilnego

KU.60 Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

KU.62 Zmiana imienia i nazwiska

KU.63 Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie

KU.64 Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia)

KU.65 Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego)

KU.66 Rejestracja małżeństw – ślub cywilnyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Bugajski dnia 30 listopada 2012
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 6 lutego 2008 godz. 13:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej Bugajski dnia 10 grudnia 2015 godz. 09:36
Liczba odsłon:
  58422 od 6 lutego 2008 godz. 13:57  (średnio 17.53 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl