0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet - informacje » 2016


Projekt budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok

Projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022

 

Uchwała nr V/133/2015 RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęczcya

Uchwała nr V/134/2015 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta Łęczyca na 2016 rok

Uchwała nr V/135/2015 RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Łęczyca w 2016 roku

 

Uchwała Nr XXII/119/15 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016

Uchwała Nr XXII/120/15 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022

Uchwała Nr V/13/2016 RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Łęczyca

 

Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2016r.

Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2016r.

Sprawozdanie Rb-34S za I kwartał 2016r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016r.

 

Sprawozdanie Rb-27S za II kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-28S za II kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-34S za II kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartały 2016r.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 roku

 

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec III kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec III kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2016r.

 

Uchwała RIO Nr V/108/2016 w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łęczyca kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała RIO Nr V/109/2016 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca w I półroczu 2016 roku

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 

Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec IV kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2016r.

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-PDP za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-ST za IV kwartały 2016r.

Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartały 2016r.

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za 2016 rok

Informacje za rok budżetowy 2016 określone w art. 37 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Uchwała Nr V/98/2017 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Łęczyca z wykonania budżetu za 2016 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sylwia Ignaczak [Podinspektor] dnia 31 maja 2017
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 23 listopada 2015 godz. 13:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwia Ignaczak dnia 31 maja 2017 godz. 10:17
Liczba odsłon:
  16313 od 23 listopada 2015 godz. 13:24  (średnio 24.73 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl