0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Dokumenty Strategiczne Miasta » Rewitalizacja Miasta Łęczyca


Zapraszam do zapoznania się z dokumentem "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca 2017-2023".

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz przekazaniem ewentualnych uwag za pomocą formularza do dnia 30.05.2017 r. do godziny 15.00.

Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@leczyca.info.pl lub przekazać wersję papierową p. Monice Nowak (pok. 32).

W przypadku braku odpowiedzi uznamy, iż akceptują Państwo treść dokumentu.

Za zaangażowanie w Projekt z góry bardzo dziękuję.

Formularz LPR_2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023

---

Zapraszam do zapoznania się z dokumentem "Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych" w ramach opracowywanego dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023.

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem oraz przekazaniem ewentualnych uwag za pomocą formularza do dnia 05.05.2017 r. do godziny 13.00.

Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@leczyca.info.pl lub przekazać wersję papierową p. Monice Nowak (pok. 32).

W przypadku braku odpowiedzi uznam, iż akceptują Państwo treść dokumentu.

Za zaangażowanie w Projekt z góry bardzo dziękuję.

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

Formularz oceny

---

Zapraszam do wypełnienia fiszki projektowej dotyczącej propozycji rozwoju obszaru rewitalizacji w Łęczycy. Wyznaczony wstępnie obszar znajdą Państwo w załączonej poniżej prezentacji. Proszę o zaproponowanie projektów przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych w Łęczyca za rozwój, edukację, bezpieczeństwo. Każda propozycja zostanie rozpatrzona. Projekty proszę przesyłać do dnia 24.04.2017 r. do godziny 12.00 na adres mnowak@leczyca.info.pl

Fiszka projektowa

---

Prezentacja z konsultacji społecznych z interesariuszami, które odbyły się w dniu 05.04.2017 r. o godzinie 16.00 w Urzedzie Miejskim w Łęczycy. Tematem spotkania były: zjawiska kryzysowe, obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w miescie Łęczyca. 

Prezentacja - obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji

---

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności Radnych Miejskich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców i innych instytucji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10.04.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy   ul. Marii Konopnickiej 14. Szczegóły w pliku poniżej.

Zaproszenie na Konsultacje Społeczne w dniu 10.04.2017

---

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 05.04.2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14. Szczegóły w pliku poniżej.

Zaproszenie_konsultacje społeczne_05.04.2017

---

W poniedziałek 20.03.2017 r. o godzinie 16.30 w Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyły się Konsultacje Społeczne w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023". Zespół ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego poprowadził spotkanie, którego tematem była diagnoza i zjawiska kryzysowe w mieście Łęczyca oraz planowane działania i etapy opracowania programu rewitalizacji.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyło 10 osób. Prowadzono dyskusję na temat zjawisk kryzysowych w mieście i ich przyczynach. Przeprowadzono ankietę.

Formularze ankietowe można pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i wrzucić do urny z napisem „Rewitalizacja Miasta Łęczyca” w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

Termin zwrotu wypełnionych ankiet to 28.03.2017 r. (wtorek).

 

Za uczestnictwo w procesie rewitalizacji i Państwa zaangażowanie z góry bardzo dziękujemy.

Zapraszamy Państwa też na kolejne Konsultacje Społeczne, o terminach których poinformujemy wkrótce.

Łęczyca_konsultacje_ankieta_zjawiska kryzysowe

Łęczyca_Zamek_ankieta_turystyka

---

Zarządzanie Nr 120.44.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023".

Formularz konsultacji społecznych - wersja edytowalna doc. (obowiązujący) - 120.44.2017

Formularz konsultacji społecznych 120.44.2017

---

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. o godzinie 16.30 w Ratuszu Miejskim w Łęczycy, Plac Kościuszki 33. Szczegóły w pliku poniżej.

Aktualizacja zaproszenia na konsultacje społeczne - 20.03.2017

---

Zarządzenie Nr 120.42.2017 w Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023”.

Formularz konsultacji społecznych (wersja edytowalna doc.) Formularz konsultacji społecznych

---

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 20.03.2017 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14. Szczegóły w pliku poniżej.

Zaproszenie_20.03.2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych-zmiana miejsca debaty

Zarządzenie Nr 120.28.2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w  Zarządzeniu Nr 120.10.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 25.01.2016r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łęczyca

Wypełnij formularz konsultacyjny on-line: formularz

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - zmiana terminu debaty

Zarządzenie nr 120.18.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w  Zarządzeniu Nr 120.10.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 25.01.2016r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łęczyca

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały

Mapa obszaru zdegradowanego wraz z obszarem rewitalizacji w mieście Łęczyca

Zarządzenie nr 120.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łęczyca

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Monika Nowak [Inspektor] dnia 23 maja 2017
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 8 lutego 2016 godz. 13:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Nowak dnia 23 maja 2017 godz. 15:29
Liczba odsłon:
  14716 od 8 lutego 2016 godz. 13:53  (średnio 25.11 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl