0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ochrona Środowiska  » Karta typu E


Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
- sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów


Lista kart jest pusta.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Godlewska [Podinspektor] dnia 17 października 2007
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 3 października 2007 godz. 11:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Małgorzata Godlewska dnia 17 października 2007 godz. 10:38
Liczba odsłon:
  29859 od 3 października 2007 godz. 11:37  (średnio 9.16 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl