0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Zgromadzenia


Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Powyższe zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w związku z nie utworzeniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyjmuje

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

• na numer telefaksu: 42 664 14 01

• lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

ZGROMADZENIA

Informujemy, że w dniu 5 marca 2017 r. w Łęczycy na pl. Tadeusza Kościuszki w godz. 13.00 – 13.45 zostanie zorganizowane zgromadzenie publiczne.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Janusz Czarnecki [Inspektor] dnia 13 lutego 2017
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 26 października 2015 godz. 13:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej Bugajski dnia 13 lutego 2017 godz. 09:26
Liczba odsłon:
  22659 od 26 października 2015 godz. 13:54  (średnio 32.68 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl