0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe: Na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych w ramach promocji Miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 04.10.2017 do 11.10.2017   
 

Zapytanie ofertowe: Na opracowanie, wydruk i dostawę wydawnictw w ramach promocji Miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 22.09.2017 do 06.10.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 19.09.2017 do 04.10.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Wykonanie remontu generalnego lokalu mieszkalnego w Łęczycy.
 
Aktualny od 27.09.2017 do 03.10.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Wykonanie remontu generalnego lokalu mieszkalnego w Łęczycy.
 
Aktualny od 18.09.2017 do 27.09.2017   
 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych w ramach promocji Miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 11.09.2017 do 20.09.2017   
 

Zaproszenie do składania ofert. Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska USUNIĘCIE GRUZU BUDOWLANEGO ORAZ HAŁD ZIEMI Z TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1690 PRZY ULICY STAROMIEJSKIEJ
 
Aktualny od 11.09.2017 do 19.09.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto Łęczyca: Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 01.09.2017 do 18.09.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający: pn. Zakup małej architektury miejskiej
 
Aktualny od 07.09.2017 do 14.09.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Zakup małej architektury miejskiej.
 
Aktualny od 05.09.2017 do 12.09.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pełnobranżowego modernizacji I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali Wielofunkcyjnej.
 
Aktualny od 23.08.2017 do 31.08.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 18.08.2017 do 25.08.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Gmina Miasto Łęczyca: Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 02.08.2017 do 24.08.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy.
 
Aktualny od 08.08.2017 do 17.08.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Kwiatowym w Łęczycy
 
Aktualny od 11.07.2017 do 03.08.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 14.06.2017 do 28.06.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Łęczyca przy ul. Jadwigi Grodzkiej, ul. Zachodniej 7-9 i ul. M. Konopnickiej 4c
 
Aktualny od 19.06.2017 do 26.06.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Łęczyca przy ul. Jadwigi Grodzkiej, ul. Zachodniej 7-9 i ul. M. Konopnickiej 4c
 
Aktualny od 08.06.2017 do 19.06.2017   
 

Zaproszenie do składania ofert. Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót dotyczących usunięcia gruzu budowlanego oraz hałd ziemi z terenu działki nr ewid. 1690 przy ulicy Staromiejskiej
 
Aktualny od 05.06.2017 do 12.06.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto Łęczyca: Przebudowa drogi łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską
 
Aktualny od 17.05.2017 do 02.06.2017   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza do składania ofert na dostarczenie do Zamawiającego żwiru do modernizacji i naprawy ulic oraz chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 19.05.2017 do 26.05.2017   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza do składania ofert na dostawę do Zamawiającego materiałów do modernizacji i naprawy ulic oraz chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 19.05.2017 do 26.05.2017   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza do składania ofert na wykonanie korytowania wraz z profilowaniem terenów koparką w ilości do 2200 m2 na głębokości 40 cm oraz wywóz urobku samochodem ciężarowym z dróg z terenu Miasta Łęczyca do 6 km
 
Aktualny od 19.05.2017 do 26.05.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto Łęczyca: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca
 
Aktualny od 10.05.2017 do 26.05.2017   
 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę długopisów, tj. gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 06.04.2017 do 18.04.2017   
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 30.03.2017 do 14.04.2017   
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz dokumentacji aplikacyjnej (w tym wymaganych załączników) w ramach konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 
Aktualny od 22.03.2017 do 30.03.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE Zaproszenie do składania ofert cenowych - wybór wykonawcy w zakresie działań gospodarki nieruchomościami.
 
Aktualny od 09.02.2017 do 03.03.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023 (LPR)
 
Aktualny od 16.01.2017 do 24.01.2017   
 

ZAPYTANIE CENOWE na:Dostawę materiałów biurowo piśmiennych dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
 
Aktualny od 05.01.2017 do 16.01.2017   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 03.01.2017 do 10.01.2017   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn. Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 08.12.2016 do 29.12.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 350g oraz powyżej 350 g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 16.12.2016 do 28.12.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Wykonywanie usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 19.12.2016 do 27.12.2016   
 

Zaproszenie do składania ofert pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 15.12.2016 do 23.12.2016   
 

Zapytanie ofertowe na dostawę i eksploatację kopiarek
 
Aktualny od 15.12.2016 do 21.12.2016   
 

Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania
 
Aktualny od 08.12.2016 do 20.12.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych i lokali biurowych będących własnością Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 09.12.2016 do 20.12.2016   
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu GminyMiasto Łęczyca w roku 2017
 
Aktualny od 14.11.2016 do 19.12.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę elementów oświetlenia dekoracyjnego świątecznego.
 
Aktualny od 24.11.2016 do 30.11.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Udzielenie Gminie Miasto Łęczyca bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 
Aktualny od 17.11.2016 do 28.11.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Dostawę paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 14.11.2016 do 25.11.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: dostawę paczek świątecznych dla dzieci.
 
Aktualny od 14.11.2016 do 25.11.2016   
 

Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania, fizycznego asystowania przy zamykaniu bramy zamku i sprawdzanie terenu dziedzińca zamku w obiekcie: Budynek Muzeum w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Zamkowa 1
 
Aktualny od 10.11.2016 do 22.11.2016   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem i obsługę w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska otwartego w Łęczycy przy ul. Zamkowa 1 działka nr 733/1
 
Aktualny od 15.11.2016 do 22.11.2016   
 

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
 
Aktualny od 09.09.2016 do 24.10.2016   
 

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W PARKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY PRZY UL. 18 STYCZNIA WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ GRUZU ORAZ UPORZĄDKOWANIEM I WYRÓWNANIEM TERENU
 
Aktualny od 10.10.2016 do 17.10.2016   
 

Zapytanie cenowe na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu miejskiego z kompletnymi projektami budowlanymi zawierającymi elementy projektów wykonawczych na przebudowę płyty głównej boiska piłkarskiego, budowę trybun, budowę budynku administracyjnego i szatniowo-sanitarnego oraz przebudowę istniejącego na działce nr 542/4 boiska z nawierzchnią asfaltową (boisko przy Gimnazjum).
 
Aktualny od 15.09.2016 do 26.09.2016   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy, zaproszenie do składania ofert: SAMOCHÓD DOSTAWCZY BRYGADÓWKA
 
Aktualny od 12.09.2016 do 19.09.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż systemu parkingowego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach inwestycji pn. Zakup i montaż systemu parkingowego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 08.09.2016 do 16.09.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Gmina Miasto Łęczyca zwraca się z zapytaniem cenowym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę schroniska dla zwierząt w Łęczycy.
 
Aktualny od 02.09.2016 do 15.09.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na przebudowę chodników przy ul Osiedlowej oraz budowę przejścia dla pieszych przy ul Bitwy nad Bzurą
 
Aktualny od 08.09.2016 do 15.09.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż systemu parkingowego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach inwestycji pn. Zakup i montaż systemu parkingowego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 24.08.2016 do 07.09.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łęczycy przy ul Ozorkowskie Przedmieście 61 oraz ul. Sienkiewicza 29 w Łęczycy.
 
Aktualny od 17.08.2016 do 24.08.2016   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy: Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wydrukowanie wydawnictw promocyjnych w ramach realizowanego projektu: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 16.08.2016 do 23.08.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Opracowanie koncepcji układu drogowego dla osiedla Kwiatowego w Łęczycy i na jej podstawie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowanego w oparciu o odnawialne źródła energii (instalacje hybrydowe) oraz opracowanie audytu energetycznego w ramach inwestycji pn. Budowa oświetlenia na terenie osiedla Kwiatowego w Łęczycy.
 
Aktualny od 02.08.2016 do 19.08.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Gmina Miasto Łęczyca zwraca się z zapytaniem cenowym na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. M. Konopnickiej łącznik pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Dominikańską.
 
Aktualny od 09.08.2016 do 16.08.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Królów Polskich.
 
Aktualny od 05.08.2016 do 12.08.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Łęczyca: CZĘŚĆ I - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy CZĘŚĆ II - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 27.07.2016 do 12.08.2016   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy: Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wydrukowanie wydawnictw promocyjnych w ramach realizowanego projektu: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 29.07.2016 do 05.08.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego- stan surowy otwarty
 
Aktualny od 19.07.2016 do 04.08.2016   
 

Remont cząstkowy nawierzchni dróg miejskich mieszanką mineralno-asfaltową w ilości do 230 m2
 
Aktualny od 13.07.2016 do 27.07.2016   
 

Zakup i montaż 6 magnetycznych tablic otwartych oraz gabloty reklamowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup małej architektury miejskiej
 
Aktualny od 08.07.2016 do 18.07.2016   
 

Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Królów Polskich
 
Aktualny od 24.06.2016 do 15.07.2016   
 

Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego- stan surowy otwarty
 
Aktualny od 24.06.2016 do 15.07.2016   
 

Przeniesienie instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku gospodarczym w Parku Miejskim w Łęczycy ul 18 Stycznia do wolno stojącej skrzynki w odległości do 10 m.
 
Aktualny od 05.07.2016 do 11.07.2016   
 

Zakup i montaż 6 magnetycznych tablic otwartych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup małej architektury miejskiej
 
Aktualny od 23.06.2016 do 29.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE - "ZAMIATARKA"
 
Aktualny od 20.06.2016 do 27.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy w ramach inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w celu utworzenia siłowni dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.
 
Aktualny od 14.06.2016 do 23.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej z przepompownią, drogi gminnej nr 104 362, tj. ul. Górniczej w Łęczycy, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu rewitalizacji ul. Górniczej z parametrami technicznymi dającymi możliwość jej wykorzystania jako potencjalnego objazdu (obwodnicy) Łęczycy
 
Aktualny od 08.06.2016 do 22.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Modernizacja nawierzchni ul. Osiedlowej w Łęczycy
 
Aktualny od 02.06.2016 do 14.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy lampy oświetleniowej na działce nr ewid. 578/33 przy ul. Zachodniej w Łęczycy.
 
Aktualny od 10.05.2016 do 10.06.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na zakup i dostawę ogrodzenia z furtką na plac zabaw na terenie miasta Łęczyca przy ul. Marii Konopnickiej nr 8 8 a
 
Aktualny od 01.06.2016 do 07.06.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 19.04.2016 do 19.05.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Łęczyca: CZĘŚĆ I - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy CZĘŚĆ II - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 15.04.2016 do 09.05.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej
 
Aktualny od 19.04.2016 do 04.05.2016   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 15.04.2016 do 25.04.2016   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu: Korytowanie wraz z profilowaniem terenów
 
Aktualny od 15.04.2016 do 22.04.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Łęczyca: CZĘŚĆ I - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy CZĘŚĆ II - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 25.03.2016 do 11.04.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Łęczyca przy ul. Bitwy nad Bzurą 39 i ul. Marii Konopnickiej nr 8 8 a
 
Aktualny od 08.04.2016 do 08.04.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Łęczyca przy ul. Bitwy nad Bzurą 39 i ul. Marii Konopnickiej nr 8 8 a
 
Aktualny od 24.03.2016 do 08.04.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Zakup małej architektury miejskiej
 
Aktualny od 17.03.2016 do 05.04.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Zakup 2 szt. wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiat przystankowych.
 
Aktualny od 17.03.2016 do 04.04.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
 
Aktualny od 08.03.2016 do 31.03.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 04.03.2016 do 11.03.2016   
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.2. Termomodernizacja budynków. W ramach projektu planuje się termomodernizacje budynków Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 29.01.2016 do 29.02.2016   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 01.02.2016 do 23.02.2016   
 

Korytowanie wraz z profilowaniem terenów koparką w ilości 5500 m2 na głębokości 40 cm oraz wykopanie łyżką 30 cm terenu pod krawężniki oraz wywóz urobku samochodem ciężarowym z dróg z terenu miasta Łęczyca na odległość do 6 km
 
Aktualny od 10.02.2016 do 18.02.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do siedziby zamawiającego tj.: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.
 
Aktualny od 13.01.2016 do 20.01.2016   
 

Jednostka Budżetowa - Zieleń Miejska, zaproszenie do składania ofert pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 04.01.2016 do 08.01.2016   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 350g oraz powyżej 350 g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 22.12.2015 do 30.12.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych i lokali biurowych będących własnością Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 22.12.2015 do 30.12.2015   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. Wywóz stałych odpadów miejskich
 
Aktualny od 23.12.2015 do 29.12.2015   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 23.12.2015 do 29.12.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 10.11.2015 do 16.12.2015   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 25.11.2015 do 15.12.2015   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 18.11.2015 do 09.12.2015   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Zamkowa 1
 
Aktualny od 17.11.2015 do 01.12.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę elementów oświetlenia dekoracyjnego świątecznego.
 
Aktualny od 25.11.2015 do 30.11.2015   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem i obsługę w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska otwartego w Łęczycy przy ul. Zamkowa 1 działka nr 733/1
 
Aktualny od 24.11.2015 do 27.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Dostawę paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 19.11.2015 do 23.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Dostawa paczek świątecznych dla dzieci.
 
Aktualny od 19.11.2015 do 23.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Wykonanie wentylacji piwnic Przedszkola nr 2 w Łęczycy.
 
Aktualny od 10.11.2015 do 16.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Zakup 3 szt. wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 
Aktualny od 03.11.2015 do 12.11.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa ogrodzenia i wycinka drzew w ramach inwestycji pn. Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 26.10.2015 do 10.11.2015   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Łęczycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
 
Aktualny od 30.09.2015 do 05.11.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 26.09.2015 do 04.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania : Rozbudowa przepustu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca ul. Poznańska.
 
Aktualny od 30.10.2015 do 04.11.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Modernizacja dróg na terenie miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 21.10.2015 do 27.10.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa przepustu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
 
Aktualny od 07.10.2015 do 22.10.2015   
 

Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 07.10.2015 do 15.10.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Przedmiot zamówienia: Kompletny serwer na bazie: HP ProLiant DL380 Generation9 8SFF Rack
 
Aktualny od 23.09.2015 do 08.10.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa przepustu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
 
Aktualny od 18.09.2015 do 05.10.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Opracowanie i wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 22.09.2015 do 30.09.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy w ramach inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w celu utworzenia siłowni dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy
 
Aktualny od 18.09.2015 do 24.09.2015   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie badań socjologiczno społecznych, określenie potencjalnych obszarów do rewitalizacji, opracowanie ogólnej koncepcji rewitalizacji wybranych obszarów miasta Łęczyca oraz udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowanych koncepcji dla potrzeb tworzenia przez Gminę Miasto Łęczyca - Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Aktualny od 04.09.2015 do 11.09.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE na: Przebudowę pomieszczenia piwnicznego w celu utworzenia siłowni dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.
 
Aktualny od 21.08.2015 do 28.08.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z oświetleniem na osiedlu Królów Polskich w Łęczycy.
 
Aktualny od 14.08.2015 do 24.08.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z oświetleniem na osiedlu Królów Polskich w Łęczycy
 
Aktualny od 03.08.2015 do 10.08.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Miasto Łęczyca oraz opracowanie programu usuwania azbestu.
 
Aktualny od 15.07.2015 do 30.07.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Opracowanie i wykonanie audytu energetycznego na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 14.07.2015 do 24.07.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie rzutów lokali oraz wykonanie inwentaryzacji
 
Aktualny od 29.06.2015 do 14.07.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca ul. Poznańska.
 
Aktualny od 12.06.2015 do 19.06.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowaniu nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca ul. Poznańska.
 
Aktualny od 12.06.2015 do 19.06.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 29.05.2015 do 09.06.2015   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
 
Aktualny od 13.05.2015 do 08.06.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 19.05.2015 do 30.05.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 15.05.2015 do 30.05.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 15.05.2015 do 30.05.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 15.05.2015 do 30.05.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę parterowego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 położonego w Łęczycy przy ul. Słowackiego (dz. nr ewid. 834/25 własność Gminy Miasto Łęczyca) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy w ramach inwestycji pn. Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego.
 
Aktualny od 04.05.2015 do 18.05.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 29.04.2015 do 10.05.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej
 
Aktualny od 24.04.2015 do 08.05.2015   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 30.04.2015 do 08.05.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę parterowego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 położonego w Łęczycy przy ul. Słowackiego (dz. nr ewid. 834/25 własność Gminy Miasto Łęczyca) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy w ramach inwestycji pn. Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego.
 
Aktualny od 20.04.2015 do 28.04.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 09.04.2015 do 20.04.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę parterowego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 położonego w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 
Aktualny od 02.04.2015 do 14.04.2015   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 30.03.2015 do 08.04.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 03.03.2015 do 30.03.2015   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 03.03.2015 do 25.03.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 24.03.2015 do 24.03.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 24.03.2015 do 24.03.2015   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia: Organizacja wyjazdu do teatru dla 25 osób
 
Aktualny od 05.03.2015 do 20.03.2015   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia: Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna
 
Aktualny od 05.03.2015 do 20.03.2015   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: Zakup i dostawa voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 05.03.2015 do 20.03.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 03.02.2015 do 03.03.2015   
 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2015r. Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska pn.Wykonanie usługi polegającej na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanymi z realizacją zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 28.01.2015 do 05.02.2015   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 19.01.2015 do 31.01.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprzedaż i dostawa materiałów biurowo piśmiennych dla potrzeb Urzędu Miejskiego
 
Aktualny od 05.01.2015 do 19.01.2015   
 

ZAPYTANIE CENOWE Sprzedaż i dostawa materiałów biurowo piśmiennych dla potrzeb Urzędu Miejskiego
 
Aktualny od 22.12.2014 do 30.12.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 350g oraz powyżej 350 g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 19.12.2014 do 30.12.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na Wydruk 1000 szt. kalendarzy jednoplanszowych na rok 2015 w ramach promocji projektu pn. Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego etap II
 
Aktualny od 28.11.2014 do 28.12.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 03.12.2014 do 17.12.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych i lokali biurowych będących własnością Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 08.12.2014 do 17.12.2014   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska, przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska"
 
Aktualny od 04.12.2014 do 15.12.2014   
 

Muzeum w Łęczycy - OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania, fizycznego asystowania przy zamykaniu bramy zamku oraz ochrony fizycznej zamku w obiekcie: Budynek Muzeum w Łęczycy, 99-100Łęczyca, ul. Zamkowa 1
 
Aktualny od 02.12.2014 do 15.12.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego na zapewnienie sceny z zadaszeniem oraz dostarczenie z obsługą nagłośnienia i oświetlenia
 
Aktualny od 02.12.2014 do 12.12.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ŁĘCZYCA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2015 - 2017
 
Aktualny od 27.11.2014 do 12.12.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odtwarzanie postaci Boruty szlachcica łęczyckiego
 
Aktualny od 02.12.2014 do 10.12.2014   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
 
Aktualny od 27.11.2014 do 08.12.2014   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
 
Aktualny od 14.11.2014 do 02.12.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 12.11.2014 do 29.11.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie spotkania autorskiego recitalu pn. Piosenki z dobrym tekstem
 
Aktualny od 18.11.2014 do 25.11.2014   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 07.11.2014 do 21.11.2014   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 07.11.2014 do 21.11.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi,UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
Aktualny od 03.11.2014 do 14.11.2014   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 07.11.2014 do 07.11.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na Wydanie katalogu w ramach zadania II Międzynarodowy Plener Malarski Łęczyckie Latem Malowanie
 
Aktualny od 31.10.2014 do 07.11.2014   
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Łęczyckiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 31.12.2015
 
Aktualny od 22.09.2014 do 03.11.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Budowa kładki żelbetowej na zalewie miejskim w Łęczycy
 
Aktualny od 24.10.2014 do 03.11.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 150 sztuk automatycznych parasoli oraz 150 sztuk pendrive o pojemności 8 GB
 
Aktualny od 27.10.2014 do 31.10.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na przeprowadzenie autorskiego spotkania prelekcji w ramach Łęczyckich Biesiad Literackich
 
Aktualny od 28.10.2014 do 30.10.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na przeprowadzenie autorskiego spotkania prelekcji w ramach Łęczyckich Biesiad Literackich
 
Aktualny od 28.10.2014 do 30.10.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 
Aktualny od 23.10.2014 do 30.10.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE Wykonanie rozbiórki budynku zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B
 
Aktualny od 21.10.2014 do 29.10.2014   
 

Rozeznanie rynku na remont grobu Zbiorowa mogiła "ŻOŁNIERZE POLEGLI ZA OJCZYZNĘ 1918 - 1921".
 
Aktualny od 01.10.2014 do 14.10.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na przeprowadzenie autorskiego spotkania - prelekcji w ramach Łęczyckich Biesiad Literackich
 
Aktualny od 13.10.2014 do 13.10.2014   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup materiałów do modernizacji, naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 02.10.2014 do 10.10.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna w Gminie Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 11.09.2014 do 08.10.2014   
 

Zapytanie ofertowe z dnia 23 września 2014 roku na zakup gadżetów promujących realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy
 
Aktualny od 24.09.2014 do 06.10.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Modernizacja nawierzchni ul. Popiełuszki
 
Aktualny od 30.09.2014 do 06.10.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 200 sztuk parasoli, 200 sztuk toreb z poliestru na dokumenty oraz 250 sztuk pendrive 8 GB
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 1200 sztuk toreb papierowych reklamowych
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 100 sztuk okładek na dyplomy
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 200 sztuk kubków ceramicznych
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę 1000 sztuk długopisów oraz 200 sztuk plecaków
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Tumowiacy
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Witonianki
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Świniczanki
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Witonianki
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Świniczanki
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Tumowiacy
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Kapela Tadeusza Kubiaka
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie występu kapeli ludowej Kapela Tadeusza Kubiaka
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykonanie interaktywnego pokazu historycznego w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykoanie pokazu rzemiosła staropolskiego w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykonanie pokazu i degustacji potraw staropolskich w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykonanie pokazu rzemiosła staropolskiego w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na publikację 1 ogłoszenia promującego w gazecie o zasięgu lokalnym
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego polegająca Na prezentacji legend o Szlachcicu Borucie w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykonanie koncertu muzyki dawnej z okresu XVII wieku w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 18.09.2014 do 30.09.2014   
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Aktualny od 30.09.2014 do 30.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup 1000 sztuk papierowych toreb reklamowych
 
Aktualny od 26.08.2014 do 26.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 26.08.2014 do 26.09.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Budowa zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy
 
Aktualny od 29.08.2014 do 23.09.2014   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: Organizacja wyjazdu do teatru dla 41 osób.
 
Aktualny od 29.08.2014 do 12.09.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja nawierzchni ulica Zachodnia w Łęczycy
 
Aktualny od 25.08.2014 do 09.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem koncertu muzyki staropolskiej (XVII/XVIII w.)
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie pokazu artystycznego, koncertu
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem koncertu muzyki staropolskiej (XVII/XVIII w.)
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie pokazu polegającego na przeprowadzeniu interaktywnego pokazu historycznego
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wykonanie wraz z zespołem koncertu muzyki staropolskiej (XVII/XVIII w.)
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie pokazu rzemiosła staropolskiego w zakresie: kowalstwa, powroźnictwa, tkactwa, garncarstwa i wikliniarstwa podczas trwania imprezy plenerowej pn. Dni Kultury Staropolskiej
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wynajem hali namiotowej o powierzchni 330 m2 na czas trwania imprezy plenerowej pn. Spotkania z modą na Zamku w Łęczycy
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.09.2014   
 

Zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2014 roku na zakup gadżetów promujących realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy
 
Aktualny od 24.09.2014 do 06.09.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro polegającej na produkcji (zaktualizowaniu) i wyemitowaniu spotu pn. Szlachcic Boruta marka Łęczycy i Województwa Łódzkiego etap II
 
Aktualny od 06.08.2014 do 31.08.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na Wykonanie spektaklu teatru ulicznego w ramach imprezy plenerowej pn. Łęczyca w Barwach Jesieni
 
Aktualny od 06.08.2014 do 30.08.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PN. Modernizacja nawierzchni ulica Zachodnia w Łęczycy
 
Aktualny od 08.08.2014 do 25.08.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE PN. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Ogrodowej - rekultywacja techniczna etap II Dowiezienie potrzebnych objętości gruntu mineralnego lub komponentów niezbędnych do sporządzenia glebotwórczej warstwy rekultywacyjnej
 
Aktualny od 08.08.2014 do 24.08.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Wykonanie projektu adaptacji budynku przy Al. Jana Pawła II 3 w Łęczycy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy w ramach inwestycji pn.: Przystosowanie budynku na potrzeby ŚDS mieszczącego się przy Alejach Jana Pawła II 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 01.08.2014 do 22.08.2014   
 

Zakup materiałów do modernizacji, naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 11.07.2014 do 22.08.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi - budynek A i C, w ramach inwestycji określonej w budżecie Gminy Miasto Łęczyca Budownictwo socjalne
 
Aktualny od 04.07.2014 do 21.08.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem koncertu muzyki staropolskiej (XVII/XVIII w.)
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.08.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dzieła polegajacego na przedstawieniu spektaklu poezji poświęconej literaturze staropolskiej w przedstawieniu pt. Czarownica musi odejść
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 eurona wykonanie dzieła polegajacego na zaprezentowaniu wykładu 30 min. pt. Jedz, pij i popuszczaj pasa, czyli staropolskie tradycje kulinarne
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dzieła polegajacego na prezentacji interaktywnej wystawy poświęconej sztuce kaligrafii i dawnego zdobienia pisma oraz skarbowości, środkom płatniczym będacym w obiegu w okresie Polski królewskiej, cenom rynkowym i sile nabywczej piniadza w czasie trwania Dni Kultury Staropolskiej
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dzieła polegajacego na zaprezentowaniu wykładu 30 min. Pt. Biała i czarna legenda szlachty
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dzieła polegajacego na oprowadzaniu turystów po zabytkach Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zorganizowanie pokazów i zabaw dla dzieci i młodzieży w dniu 1 czerwca
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę akcesoriów i materiałów plastycznych
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę 1000 szt. papierowych teczek reklamowych
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu autorskiego spotkania prelekcji w ramach Łęczyckich Biesiad Literackich
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Wydruk plakatów, ulotek i zaproszeń
 
Aktualny od 01.07.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę 200 szt. aktówek
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro : na zakup i dostawę 200 szt. zestawów piśmiennych
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę 200 szt. zegarów ściennych biurowych
 
Aktualny od 30.06.2014 do 30.07.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Wykonanie projektu adaptacji budynku przy Al. Jana Pawła II 3 w Łęczycy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy w ramach inwestycji pn.: Przystosowanie budynku na potrzeby ŚDS mieszczącego się przy Alejach Jana Pawła II 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 16.07.2014 do 28.07.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja ulic: Część I Modernizacja nawierzchni ulica Zachodnia w Łęczycy, Część II Modernizacja nawierzchni ul. Popiełuszki w Łęczycy.
 
Aktualny od 10.07.2014 do 28.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Odegranie hejnału łęczyckiego w czasie Parady Rajców Miejskich w łęczyckim Ratuszu podczas cyklicznej imprezy plenerowej pn. Jeden Dzien w Łęczycy ze Szlachcicem Borutą
 
Aktualny od 26.06.2014 do 26.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 25.07.2014 do 25.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego
 
Aktualny od 25.07.2014 do 25.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 25.06.2014 do 25.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 17.07.2014 do 17.07.2014   
 

MOPS w Łęczycy Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego
 
Aktualny od 30.06.2014 do 15.07.2014   
 

MOPS w Łęczycy OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2014 do 15.07.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Ogrodowej-rekultywacja techniczna etap I ukształtowanie docelowe wierzchowiny.
 
Aktualny od 07.07.2014 do 15.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie wraz z zespołem autorskiego koncertu piosenki poetyckiej, koncert muzyczny Stanisława Sojki z Zespołem
 
Aktualny od 07.07.2014 do 07.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Aktualny od 05.06.2014 do 05.07.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja nawierzchni ulica Zachodnia
 
Aktualny od 17.06.2014 do 04.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie pokazu połączonego z degustacją Potraw staropolskich, na dzidzińcu zamku łęczyckiego podczas trwania imprezy plenerowej pn. Dni Kultury Staropolskiej
 
Aktualny od 30.07.2014 do 01.07.2014   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 eurona wykonanie dzieła polegajacego na zaprezentowaniu wykładu 30 min. Pt. Jedz, pij i puszczaj pasa, czyli staropolskie tradycje kulinarne
 
Aktualny od 30.07.2014 do 01.07.2014   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia: Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna
 
Aktualny od 09.06.2014 do 25.06.2014   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. Organizacja wyjazdu do teatru dla 45 osób
 
Aktualny od 09.06.2014 do 25.06.2014   
 

Zakup i dostawa voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
 
Aktualny od 09.06.2014 do 25.06.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 29.04.2014 do 16.06.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy
 
Aktualny od 11.04.2014 do 30.05.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z pobocza drogi na statywie do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów.
 
Aktualny od 23.05.2014 do 30.05.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 16.05.2014 do 23.05.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: wykonanie adaptacji kompletnego powtarzalnego gotowego projektu sali sportowej w ramach inwestycji pn. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 25.04.2014 do 12.05.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE:Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej.
 
Aktualny od 16.04.2014 do 28.04.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum w Łęczycy
 
Aktualny od 03.04.2014 do 18.04.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: Wykonanie kompletnej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 21.02.2014 do 28.02.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy - ul. Staromiejska - etap I
 
Aktualny od 07.02.2014 do 28.02.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE - Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej
 
Aktualny od 24.02.2014 do 28.02.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 31.01.2014 do 10.02.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE Usługa geodezyjna związana z wykonywaniem wstępnych projektów podziału i map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości, wskazaniem w terenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do doko
 
Aktualny od 27.01.2014 do 07.02.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: usługa polegająca na sprzedaży kompletnego powtarzalnego gotowego projektu sali sportowej
 
Aktualny od 27.01.2014 do 04.02.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE pn. Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Łęczyca niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku
 
Aktualny od 20.01.2014 do 04.02.2014   
 

ZAPYTANIE CENOWE: usługa polegająca na sprzedaży kompletnego powtarzalnego gotowego projektu sali sportowej
 
Aktualny od 04.02.2014 do 04.02.2014   
 

Zapytanie cenowe: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lokali biurowych, położonych przy ul. M. Konopnickiej 14, Pl. Kościuszki 33 będących własnością Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 27.01.2014 do 03.02.2014   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze poniżej i powyżej 50g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 13.12.2013 do 31.12.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Wywóz stałych odpadów miejskich
 
Aktualny od 05.12.2013 do 26.12.2013   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do siedziby zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Łęczycy.
 
Aktualny od 11.12.2013 do 24.12.2013   
 

Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania, fizycznego asystowania przy zamykaniu bramy zamku oraz ochrony fizycznej zamku w obiekcie:Budynek Muzeum w Łęczycy, 99-100Łęczyca, ul. Zamkowa 1
 
Aktualny od 04.12.2013 do 24.12.2013   
 

ZAPYTANIE CENOWE Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 06.12.2013 do 16.12.2013   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 04.10.2013 do 14.12.2013   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Łęczyca.
 
Aktualny od 26.11.2013 do 05.12.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawa: Zakup żwiru do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 15.11.2013 do 25.11.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawa: Zakup żwiru do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 15.11.2013 do 25.11.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi:Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 12.11.2013 do 23.11.2013   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 13.11.2013 do 22.11.2013   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 13.11.2013 do 22.11.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska: OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Paczki świąteczne dla dzieci wraz z dostawą
 
Aktualny od 07.11.2013 do 22.11.2013   
 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla podopiecznych MOPS w Łęczycy
 
Aktualny od 06.11.2013 do 14.11.2013   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łęczyckiej Grupy Zakupowej
 
Aktualny od 18.09.2013 do 08.11.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa budynku biurowego po byłym zakładzie karnym w Łęczycy przy ul. Pocztowej 12 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 26.09.2013 do 30.10.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
Aktualny od 09.10.2013 do 30.10.2013   
 

Jednostka Budżetowa - Zieleń Miejska: OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: Dostawa soli drogowej luzem wraz z transportem
 
Aktualny od 08.10.2013 do 24.10.2013   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa Zakup materiałów do modernizacji ulic i chodników oraz budowy zjazdów przy ul. M. Konopnickiej ul. Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 07.06.2013 do 17.07.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 06.06.2013 do 14.07.2013   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy. OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Organizacja wyjazdu do teatru - dla 44 osób
 
Aktualny od 26.06.2013 do 11.07.2013   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn.Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna
 
Aktualny od 26.06.2013 do 11.07.2013   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Na zakup i dostawę voucherów (talonów)
 
Aktualny od 26.06.2013 do 11.07.2013   
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na publikację 1 ogłoszenia promującego w gazecie o zasięgu lokalnym, dotyczącego promocji projektu pn. Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego
 
Aktualny od 04.06.2013 do 18.06.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy - ul. Staromiejska - etap I
 
Aktualny od 29.05.2013 do 14.06.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 06.06.2013 do 06.06.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie, dostawę i montaż 2 sztuk tablic
 
Aktualny od 20.05.2013 do 03.06.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie i dostawę: 2 sztuk tablic pamiątkowych dwustronnych, 1 sztuki tablicy pamiątkowej, 82 sztuk
 
Aktualny od 20.05.2013 do 03.06.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na publikację na publikację 3 ogłoszeń
 
Aktualny od 20.05.2013 do 03.06.2013   
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dostawa sprzętu komputerowego do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
 
Aktualny od 10.05.2013 do 24.05.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na publikację na publikację 3 ogłoszeń
 
Aktualny od 03.06.2013 do 20.05.2013   
 

Dostawa profesjonalnej, samojezdnej kosiarki z funkcją zbierania skoszonej trawy
 
Aktualny od 10.05.2013 do 17.05.2013   
 

OGŁOSZENIE
 
Aktualny od 12.05.2013 do 16.05.2013   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dostawa sprzętu komputerowego do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
 
Aktualny od 29.04.2013 do 10.05.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej
 
Aktualny od 04.04.2013 do 04.05.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasto Łęczyca oraz reprezentowanych instytucji i jednostek organizacyjnych Gminy
 
Aktualny od 12.04.2013 do 22.04.2013   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro pn.: Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej
 
Aktualny od 26.03.2013 do 08.04.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Zakup rollupów i stojaków na ulotki
 
Aktualny od 02.01.2013 do 30.03.2013   
 

OGŁOSZENIE zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro pn.: Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej
 
Aktualny od 14.03.2013 do 26.03.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy
 
Aktualny od 19.02.2013 do 08.03.2013   
 

OGŁOSZENIE zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro pn.: Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej.
 
Aktualny od 05.03.2013 do 05.03.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na: Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów ŁSSE w Łęczycy.
 
Aktualny od 26.02.2013 do 26.02.2013   
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Aktualny od 15.02.2013 do 23.02.2013   
 

Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro: na przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej
 
Aktualny od 31.01.2013 do 07.02.2013   
 

Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów biurowo piśmiennych do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 10.01.2013 do 23.01.2013   
 

Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro: na przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej
 
Aktualny od 08.01.2013 do 18.01.2013   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu: Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ
 
Aktualny od 27.12.2012 do 07.01.2013   
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wywóz stałych odpadów miejskich
 
Aktualny od 05.12.2012 do 05.01.2013   
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej "Zieleń Miejska"
 
Aktualny od 05.12.2012 do 05.01.2013   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 eurona na realizację usługi polegającej na: Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowla
 
Aktualny od 26.06.2012 do 31.12.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na realizację usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 10 sztuk tablic informacyjnych
 
Aktualny od 19.12.2012 do 31.12.2012   
 

Informacja o wynikach zamówienia publicznego na usługę:Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania i fizycznego asystowania przy zamykaniu bramy zamku w obiekcie: budynek (zamek) Muzeum w Łęczycy
 
Aktualny od 17.12.2012 do 31.12.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 11.12.2012 do 30.12.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze poniżej i powyżej 50g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 18.12.2012 do 27.12.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska Ochrona obiektu w formie patrolowania
 
Aktualny od 14.12.2012 do 21.12.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na realizację usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 10 sztuk tablic informacyjnych
 
Aktualny od 31.12.2012 do 19.12.2012   
 

Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG
 
Aktualny od 28.11.2012 do 18.12.2012   
 

Muzeum w Łęczycy - zamówienie pn.: Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania i fizycznego asystowania przy zamykaniu bramy zamku w obiekcie: Budynek Muzeum w Łęczycy, 99-100Łęczyca, ul. Zamkowa 1
 
Aktualny od 03.12.2012 do 17.12.2012   
 

OGŁOSZENIE zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania w obiektach
 
Aktualny od 06.12.2012 do 14.12.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zadaniem inwestycyjnym Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Marii Konopnickiej.
 
Aktualny od 06.12.2012 do 12.12.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 30.12.2012 do 11.12.2012   
 

ZAPYTANIE
 
Aktualny od 05.12.2012 do 05.12.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 26.11.2012 do 04.12.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW MIEJSKICH
 
Aktualny od 26.11.2012 do 04.12.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Zarządzanie nieruchomościami i mieszkaniowym zasobem gminy na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 20.11.2012 do 28.11.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 14.11.2012 do 26.11.2012   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 09.11.2012 do 23.11.2012   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 09.11.2012 do 23.11.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu: Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ
 
Aktualny od 07.11.2012 do 16.11.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 na terenie miasta Łęczyca w ramach realizowanego projektu pn. Mogę liczyć na pomoc, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu S
 
Aktualny od 23.10.2012 do 05.11.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - Monitoring wizyjny Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 22.08.2012 do 31.10.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni biologicznej w szkołach na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 25.09.2012 do 30.10.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Naprawa nawierzchni dróg ulica Szkolna
 
Aktualny od 15.10.2012 do 30.10.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro z: Agencją Prasowo Reklamową iMedia s.c. z siedzibą w Kutnie, ul. Wojska
 
Aktualny od 09.10.2012 do 30.10.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
Aktualny od 08.10.2012 do 29.10.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane : Naprawa nawierzchni dróg ulica Szkolna
 
Aktualny od 25.09.2012 do 10.10.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w Łęczycy
 
Aktualny od 17.08.2012 do 03.10.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 11.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 12.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na organizację koncertu zespołu Biesiada Polska
 
Aktualny od 11.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na organizację koncertu i występ zespołu ROMA
 
Aktualny od 11.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 13.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 18.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 18.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 19.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 19.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 19.09.2012 do 30.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 27.08.2012 do 27.09.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli do ekopracowni w szkołach na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 14.09.2012 do 24.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 30.09.2012 do 18.09.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli do ekopracowni w szkołach na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 30.08.2012 do 12.09.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na organizację koncertu Stanisława Wielanka wraz z zespołem
 
Aktualny od 11.09.2012 do 11.09.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie usług transportowo sprzętowych
 
Aktualny od 29.06.2012 do 09.07.2012   
 

Zapytanie ofertowe: W sprawie przeprowadzenia auditu certyfikujacego oraz auditów nadzoru dla systemu zarządzania jakością Urzędu Miejskiego w Łęczycy zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
 
Aktualny od 21.06.2012 do 29.06.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane :Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ II: Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy
 
Aktualny od 13.06.2012 do 28.06.2012   
 

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro pn. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 23.05.2012 do 25.06.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro "Zakup namiotu promocyjnego"
 
Aktualny od 20.06.2012 do 20.06.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego na emisję spotów pt. Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego.
 
Aktualny od 18.06.2012 do 18.06.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w Łęczycy
 
Aktualny od 22.05.2012 do 18.06.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ II: Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom N
 
Aktualny od 25.05.2012 do 11.06.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia
 
Aktualny od 11.06.2012 do 11.06.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ I
 
Aktualny od 10.05.2012 do 06.06.2012   
 

Gmina Miasto Łęczyca zawiadamia, że w dniu 15 maja 2012r. została zawarta umowa Na przeprowadzenie pokazu i degustacji potraw staropolskich
 
Aktualny od 29.05.2012 do 29.05.2012   
 

Gmina Miasto Łęczyca zawiadamia, że w dniu 11 maja 2012r. została zawarta z zespołem Krywań
 
Aktualny od 29.05.2012 do 29.05.2012   
 

Gmina Miasto Łęczyca zawiadamia, że w dniu 11 maja 2012r. została zawarta umowa Na prezentację utworów prozatorskich dotyczących legend o Szlachcicu Borucie,
 
Aktualny od 29.05.2012 do 29.05.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Naprawa nawierzchni dróg ulica Szkolna
 
Aktualny od 11.05.2012 do 25.05.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w Łęczycy
 
Aktualny od 22.05.2012 do 22.05.2012   
 

Gmina Miasto Łęczyca zawiadamia, że w dniu 11 maja 2012r. została zawarta umowa: Na wykonanie pokazów Bractwa grupy rekonstrukcyjnej
 
Aktualny od 11.05.2012 do 11.05.2012   
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w ramach realizowanego projektu z zakresu marketingu i promocji produktów i Marek- regionalnych i lokalnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzk
 
Aktualny od 11.05.2012 do 11.05.2012   
 

Gmina Miasto Łęczyca zawiadamia, że w dniu 11 maja 2012r. została zawarta umowa na Pokaz rzemiosła staropolskiego
 
Aktualny od 11.05.2012 do 11.05.2012   
 

Nadzór archeologiczny: Dokumentacja projektowa robót budowlanych dotyczących projektu pn. Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta
 
Aktualny od 25.04.2012 do 10.05.2012   
 

Szycie strojów historycznych z przełomu XVI i XVII wieku dla Szlachcica Boruty, Sekretarza, Skarbnika, Klucznika, Strażnika i Kata w ramach realizowanego projektu z zakresu marketingu i promocji produktów i Marek regionalnych i loka
 
Aktualny od 07.05.2012 do 07.05.2012   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy. Projekt pn. Szlachcic Boruta Marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Aktualny od 21.04.2012 do 30.04.2012   
 

Inspektor nadzoru : Dokumentacja projektowa robót budowlanych dotyczących projektu pn. Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta
 
Aktualny od 27.04.2012 do 14.04.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu towarowo- osobowego do 3,5 t
 
Aktualny od 22.03.2012 do 02.04.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Wojska Polskiego
 
Aktualny od 29.02.2012 do 30.03.2012   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 05.03.2012 do 05.03.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej.
 
Aktualny od 24.02.2012 do 02.03.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiOrganizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu - Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środk
 
Aktualny od 21.02.2012 do 29.02.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu - Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców- współfinansowanego przez Unię Europejską ze
 
Aktualny od 20.01.2012 do 30.01.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu - Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Eu
 
Aktualny od 13.01.2012 do 25.01.2012   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego
 
Aktualny od 05.12.2011 do 14.01.2012   
 

Muzeum w Łęczycy: OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 europn.: Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania i fizycznego asystowania przy zamykaniu bra
 
Aktualny od 27.12.2011 do 09.01.2012   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 21.12.2011 do 28.12.2011   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW MIEJSKICH
 
Aktualny od 15.12.2011 do 23.12.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska
 
Aktualny od 13.12.2011 do 21.12.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn.: Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania w obiektach: 1. Budynek Urzędu Mie
 
Aktualny od 08.12.2011 do 16.12.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Naprawa i przebudowa monitoringu wizyjnego CCTV Miasta Łęczyca.
 
Aktualny od 07.12.2011 do 15.12.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Łęczyca w latach 2012 - 2014
 
Aktualny od 23.11.2011 do 08.12.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 23.11.2011 do 05.12.2011   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -dostawy Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z napędem 4x4
 
Aktualny od 18.11.2011 do 28.11.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zarządzanie nieruchomościami i mieszkaniowym zasobem gminy na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 18.11.2011 do 28.11.2011   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska. OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 17.11.2011 do 25.11.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn.: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 14.11.2011 do 21.11.2011   
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca -ul. Ozorkowska - roboty uzupełniające.
 
Aktualny od 03.11.2011 do 03.11.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro pn.: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców jest współfinansowany przez Unię
 
Aktualny od 21.10.2011 do 02.11.2011   
 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Remont ulicy osiedlowej.
 
Aktualny od 14.10.2011 do 24.10.2011   
 

Rozeznanie rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia
 
Aktualny od 06.10.2011 do 17.10.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi "UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK".
 
Aktualny od 19.09.2011 do 05.10.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy
 
Aktualny od 01.09.2011 do 16.09.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Naprawa nawierzchni dróg
 
Aktualny od 19.08.2011 do 05.09.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy.
 
Aktualny od 05.08.2011 do 22.08.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn.Budowa parkingów przy ul. Kaliskiej
 
Aktualny od 26.07.2011 do 11.08.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Łęczycy - wymiana okien .
 
Aktualny od 01.08.2011 do 09.08.2011   
 

OGŁOSZENIE MUZEUM W ŁĘCZYCY "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego, przełożenie dachówek ceramicznych i wykonanie obróbek blacharskich,
 
Aktualny od 26.07.2011 do 05.08.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MOPS ŁĘCZYCA pn. Organizacja jednodniowego wyjazdu do teatru dla uczestników szkoleń organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
 
Aktualny od 19.07.2011 do 01.08.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy".
 
Aktualny od 13.07.2011 do 29.07.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane : Naprawa nawierzchni dróg
 
Aktualny od 30.06.2011 do 19.07.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa obiektu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2011 do 15.07.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PN. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Ozorkowska
 
Aktualny od 17.06.2011 do 11.07.2011   
 

PEC Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa i budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych oraz budowa dwóch węzłów co + cwu.
 
Aktualny od 01.06.2011 do 17.06.2011   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Łęczycy - wymiana okien .
 
Aktualny od 07.06.2011 do 17.06.2011   
 

OGŁOSZENIE Szkoły Podstawowej nr 4 dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy.
 
Aktualny od 06.06.2011 do 17.06.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni ulicy Mickiewicza w Łęczycy"
 
Aktualny od 17.05.2011 do 01.06.2011   
 

MOPS w Łęczycy Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Część I Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz kurs w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia Część II Sprzedawca, obsługa kompu
 
Aktualny od 11.04.2011 do 19.04.2011   
 

OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PN. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Część I - Szkolenie dla 3 pracowników z zasad równości szans kobiet i mężczyzn Część II - Zajęcia psychoedukacyjne dla 30 beneficjantów
 
Aktualny od 18.03.2011 do 28.03.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane:Remont ulic oś. domków jednorodzinnych Medyk
 
Aktualny od 01.03.2011 do 18.03.2011   
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze poniżej 50g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 23.02.2011 do 23.02.2011   
 

OGŁOSZENIE Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro PN. Dostawa artykułów chemicznych
 
Aktualny od 16.02.2011 do 23.02.2011   
 

OGŁOSZENIE Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro PN. Dostawa roślin jednorocznych
 
Aktualny od 16.02.2011 do 23.02.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50g dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 11.02.2011 do 21.02.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Aktualny od 21.11.2011 do 03.02.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 05.12.2011 do 19.01.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu -Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze ś
 
Aktualny od 05.12.2011 do 14.01.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu -Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze ś
 
Aktualny od 05.12.2011 do 14.01.2011   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasta Łęczyca i Gminy Łęczyca oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Łęczyca w ramach wydatków budżetowych określonych w budżecie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 24.12.2010 do 31.12.2010   
 

Jednostaka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie Pl. Przedrynek i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku Miejskim
 
Aktualny od 23.12.2010 do 31.12.2010   
 

Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 euro pn. Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestr
 
Aktualny od 16.12.2010 do 28.12.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasta Łęczyca i Gminy Łęczyca oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Łęczyca w ramach wydatków budżetowych określonych w budżecie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 14.12.2010 do 22.12.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU JB Zieleń Miejska - Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie Przychodni MEDAR na ulicy Kilińskiego 4 i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku Miejskim
 
Aktualny od 14.12.2010 do 22.12.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska - Wykonanie usług transportowo - sprzętowych
 
Aktualny od 10.12.2010 do 20.12.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska pn. Detaliczny zakup paliw płynnych dla Jednostki Budżetowej - Zieleń Miejska
 
Aktualny od 06.12.2010 do 14.12.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
Aktualny od 26.11.2010 do 10.12.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 26.11.2010 do 03.12.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 17.11.2010 do 22.11.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy.
 
Aktualny od 12.11.2010 do 19.11.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Modernizacja obiektu sportowego - stadion w Łęczycy
 
Aktualny od 05.11.2010 do 15.11.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 04.11.2010 do 15.11.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Remont ogrodzenia stadionu miejskiego w Łęczycy.
 
Aktualny od 08.10.2010 do 15.10.2010   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska - OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14�000 euro pn. Dostawa słoików z daniami obiadowymi
 
Aktualny od 23.09.2010 do 11.10.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi - budynek B, w ramach inwestycji określonej w budżecie Gminy Miasto Łęczyca - Budownictwo socjalne".
 
Aktualny od 10.09.2010 do 27.09.2010   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych z części ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy
 
Aktualny od 18.08.2010 do 03.09.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Modernizacja sprzętu komputerowego.
 
Aktualny od 17.08.2010 do 25.08.2010   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont ulic oś. domków jednorodzinnych Medyk
 
Aktualny od 25.06.2010 do 12.08.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja nawierzchni ul. Aleje Jana Pawła II na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kaliskiej
 
Aktualny od 22.07.2010 do 09.08.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont pomieszczeń kuchni w budynku Gimnazjum w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2010 do 16.07.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2010 do 15.07.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Remont ulicy Staromiejskiej dokumentacja projektowa.
 
Aktualny od 29.06.2010 do 07.07.2010   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa materiałów budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem do siedziby zamawiającego
 
Aktualny od 28.06.2010 do 06.07.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. Modernizacja instalacji cieplnej w Przedszkolu nr 4 w Łęczycy
 
Aktualny od 21.05.2010 do 26.06.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : pn. Modernizacja instalacji cieplnej w Przedszkolu nr 4.
 
Aktualny od 16.06.2010 do 23.06.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont szatni Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy
 
Aktualny od 04.06.2010 do 21.06.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY PN. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia.
 
Aktualny od 08.06.2010 do 18.06.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GIMNAZJUM W ŁĘCZYCY pn.: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Łęczycy.
 
Aktualny od 21.05.2010 do 07.06.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Ozorkowska - dokumentacja projektowa.
 
Aktualny od 11.05.2010 do 17.05.2010   
 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska; Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa materiałów budowlanych do siedziby zamawiającego wraz z transportem
 
Aktualny od 06.04.2010 do 15.05.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn.: Remont ulicy Staromiejskiej - dokumentacja projektowa.
 
Aktualny od 15.04.2010 do 20.04.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Ozorkowska - dokumentacja projektowa.
 
Aktualny od 15.04.2010 do 20.04.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Dworcowa
 
Aktualny od 19.03.2010 do 31.03.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu : pn. Przebudowa i modernizacja ulicy Bitwy nad Bzurą-przebudowa nawierzchni
 
Aktualny od 19.03.2010 do 31.03.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca -ul. Dworcowa
 
Aktualny od 28.01.2010 do 15.03.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. Przebudowa i modernizacja ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy - przebudowa nawierzchni
 
Aktualny od 22.01.2010 do 15.03.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dotyczące określenia wartości nieruchomości
 
Aktualny od 08.01.2010 do 30.01.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZIELEN MIEJSKA PN. Wykonanie usług transportowo - sprzętowych
 
Aktualny od 23.12.2009 do 30.01.2010   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska pn. Detaliczny zakup paliw płynnych
 
Aktualny od 16.12.2009 do 23.01.2010   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do innyc
 
Aktualny od 23.12.2009 do 14.01.2010   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasta Łęczyca i Gminy Łęczyca oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Łęczyca w ramach wydatków budżetowych określonych w budżecie Gminy Miasto Łęczyca
 
Aktualny od 24.12.2009 do 05.01.2010   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasta Łęczyca i Gminy Łęczyca oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Łęczyca w ramach wydatków budżetowych określonych w budżecie Gminy Miasto Łęczy
 
Aktualny od 16.12.2009 do 24.12.2009   
 

OGŁOSZENIE Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
 
Aktualny od 19.10.2009 do 16.11.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 07.10.2009 do 15.11.2009   
 

OGŁOSZENIE Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Dostawa słoików z daniami obiadowymi
 
Aktualny od 19.10.2009 do 26.10.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro pn. Budownictwo socjalne - dokumentacja projektowa
 
Aktualny od 23.10.2009 do 10.10.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udostępnianie i serwis urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych osobowych
 
Aktualny od 29.09.2009 do 09.10.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont ulicy Słowackiego
 
Aktualny od 20.08.2009 do 14.09.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ `ZIELEŃ MIEJSKA`: Naprawa jezdni przy ul. Dominikańskiej i ul. Kopalnianej
 
Aktualny od 29.07.2009 do 21.08.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. REMONT ULICY SŁOWACKIEGO
 
Aktualny od 27.07.2009 do 19.08.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ "ZIELEŃ MIEJSKA": Naprawa jezdni przy ul. Dominikańskiej i ul. Kopalnianej
 
Aktualny od 03.07.2009 do 27.07.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro : utwardzenie terenu przy ul. Belwederskiej w ramach inwestycji określonej w budżecie Gminy Miasta Łęczycy:Budowa parkingów przy ul. Dominikańskie
 
Aktualny od 02.07.2009 do 14.07.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa chodnika i naprawa drogi oś. przy ul. M. Konopnickiej
 
Aktualny od 17.06.2009 do 10.07.2009   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska pn. Naprawa jezdni przy ul. Dominikańskiej i ul. Kopalnianej
 
Aktualny od 10.06.2009 do 01.07.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZIELEŃ MIEJSKA pn. Naprawa jezdni przy ul. Dominikańskiej i ul. Kopalnianej
 
Aktualny od 01.07.2009 do 01.07.2009   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU NA ROZCHODY - SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 
Aktualny od 10.06.2009 do 29.06.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa i modernizacja ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy
 
Aktualny od 28.05.2009 do 23.06.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem określonym w budżecie Gminy Miasto Łęczyca pn. Przebudowa i modernizacja ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy
 
Aktualny od 10.06.2009 do 19.06.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. Budowa chodnika i naprawa drogi oś. przy ul. M. Konopnickiej
 
Aktualny od 21.05.2009 do 15.06.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pn. "Dostawa sprzętu komputerowego".
 
Aktualny od 28.05.2009 do 02.06.2009   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Jednostki Budżetowej "Zieleń Miejska" pn. Porządkowanie terenu z gruzu betonowego i bitumicznego w ilości około 2500 m3
 
Aktualny od 05.05.2009 do 20.05.2009   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pn. "Dostawa sprzętu komputerowego"
 
Aktualny od 04.05.2009 do 20.05.2009   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Opiekun osób starszych i schorowanych II - Sprzedawca - obsługa komputera, kasy fiskalne, fakturowanie k
 
Aktualny od 04.05.2009 do 15.05.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PEC Sp. z o.o. pn. Budowa biurowca przy ul. Dworcowej 5e w Łęczycy
 
Aktualny od 14.04.2009 do 06.05.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dostawa urządzeń zabawowych celem uzupełnienia istniejących placów zabaw na gminy Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 17.04.2009 do 30.04.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 000 EURO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ "ZIELEŃ MIEJSKA" pn. Wykonanie usług transportowo- sprzętowych.
 
Aktualny od 24.04.2009 do 30.04.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro "Remont chodnika przy ul. Bardowskiego"
 
Aktualny od 06.04.2009 do 20.04.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU P.E.C. Sp. z o.o. "Budowa przyłącza cieplnego do budynku TBS przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy".
 
Aktualny od 19.03.2009 do 14.04.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. "Modernizacja sprzętu komputerowego - etap I"
 
Aktualny od 31.03.2009 do 09.04.2009   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miasta Łęczyca
 
Aktualny od 25.03.2009 do 03.04.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej "Zieleń Miejska" w Łęczycy pn.: Dostawa materiałów budowlanych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego
 
Aktualny od 13.03.2009 do 23.03.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy
 
Aktualny od 26.02.2009 do 16.03.2009   
 

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami na terenie miasta Łęczyca: Część I Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Szpitalna, Część II Remont ulicy Słowackiego.
 
Aktualny od 06.03.2009 do 16.03.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Szpitalna.
 
Aktualny od 07.02.2009 do 02.03.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. Udostępnianie i serwis urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych osobowych.
 
Aktualny od 23.01.2009 do 02.02.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie budowy budynku sanitarno szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 08.01.2009 do 30.01.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Wykonanie budynku sanitarno szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 14.01.2009 do 22.01.2009   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy pn. Wykonanie usług transportowo - sprzętowych
 
Aktualny od 23.12.2008 do 31.12.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doradztwo inwestycyjne przy modernizacji systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy
 
Aktualny od 16.12.2008 do 24.12.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy pn. Dostawa oleju napędowego oraz benzyny
 
Aktualny od 16.12.2008 do 23.12.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy pn. Dostawa oleju napędowego oraz benzyny
 
Aktualny od 16.12.2008 do 16.12.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Jednostka Budzetowa "Zieleń Miejska" na wykonanie zadania pn.: Zakup ciągnika rolniczego nowego fabrycznie z wyposażeniem
 
Aktualny od 09.12.2008 do 16.12.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: WYKONANIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY MIASTA ŁĘCZYCA W LATACH 2009 -2011
 
Aktualny od 07.11.2008 do 28.11.2008   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro - Budowa przyłącza wodociągowego
 
Aktualny od 17.11.2008 do 24.11.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCA"
 
Aktualny od 12.09.2008 do 22.10.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy pn. : Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej
 
Aktualny od 23.09.2008 do 10.10.2008   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro "Budowa przyłącza wodociągowego"
 
Aktualny od 25.09.2008 do 08.10.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa materiałów biurowo piśmiennych do Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 
Aktualny od 24.09.2008 do 03.10.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 08.09.2008 do 17.09.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 22.08.2008 do 12.09.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy.
 
Aktualny od 20.08.2008 do 28.08.2008   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro -Ewidencja dróg gminnych
 
Aktualny od 12.08.2008 do 22.08.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012" w Łęczycy
 
Aktualny od 29.07.2008 do 20.08.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: REWITALIZACJA ŁĘCZYCKIEJ STARÓWKI KONTYNUACJA POPRZEZ REWALORYZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO I MODERNIZACJĘ ULIC - budowa i remont mostków na terenie zabytkowego Parku Miejski
 
Aktualny od 08.08.2008 do 18.08.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu - Moje boisko ORLIK 2012 - w Łęczycy
 
Aktualny od 22.08.2008 do 12.08.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn.Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy - etap II
 
Aktualny od 09.07.2008 do 01.08.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki - kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic - budowa i remont mostków na terenie zabytkowego Parku Miejskiego
 
Aktualny od 07.07.2008 do 29.07.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UDZIELENIE KREDYTU NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W ROKU 2008 PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY MIASTA ŁĘCZYCA ORAZ NA ROZCHODY - SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACI
 
Aktualny od 13.06.2008 do 25.07.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2008 do 23.07.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012" w Łęczycy
 
Aktualny od 29.07.2008 do 20.07.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Jednostki Budzetowej "Zieleń Miejska" Dostawa materiałów budowlanych i wynajem sprzętu do wykonywania prac w Parku Miejskim w Łęczycy
 
Aktualny od 30.06.2008 do 08.07.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy-etap II
 
Aktualny od 11.06.2008 do 03.07.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Aktualny od 04.06.2008 do 10.06.2008   
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "REWITALIZACJA ŁĘCZYCKIEJ STARÓWKI-KONTYNUACJA POPRZEZ REWALORYZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO I MODERNIZACJĘ ULIC"
 
Aktualny od 10.04.2008 do 03.06.2008   
 

Jednostak Budżetowa "Zieleń Miejska" - Przewóz autokarem wycieczki - zamówienie ponizej 14 000 euro
 
Aktualny od 28.05.2008 do 02.06.2008   
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic"
 
Aktualny od 14.05.2008 do 21.05.2008   
 

Ogłoszenie o zamówieniu Jednostki budżetowej "Zieleń Miejska" - Dostawa kostki nostalit
 
Aktualny od 30.04.2008 do 05.05.2008   
 

REWITALIZACJA ŁĘCZYCKIEJ STARÓWKI-KONTYNUACJA POPRZEZ REWALORYZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO I MODERNIZACJA ULIC
 
Aktualny od 10.04.2008 do 30.04.2008   
 

Rewaloryzacja Łęczyckiej Starówki - kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic - roboty budowlane na terenie zabytkowego Parku Miejskiego
 
Aktualny od 10.04.2008 do 30.04.2008   
 

Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska" ogłasza zamówienie poniżej 14.000 euro pn. "Dostawa kostki nostalit gr. 6 cm ilość 360 m2"
 
Aktualny od 22.04.2008 do 29.04.2008   
 

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego - "Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 13.02.2008 do 20.02.2008   
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY"
 
Aktualny od 29.01.2008 do 06.02.2008   
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU ZAMIESZCZONE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ "ZIELEŃ MIEJSKA"
 
Aktualny od 10.01.2008 do 17.01.2008   
 

JEDNOSTKA BUDŻETOWA "ZIELEŃ MIEJSKA" OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. "WYWÓZ ŚMIECI Z KONTENERA I POJEMNIKA WÓZKOWEGO"
 
Aktualny od 21.12.2007 do 31.12.2007   
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ "ZIELEŃ MIEJSKA" pn. "DZIERŻAWA KONTENERA I POJEMNIKA WÓZKOWEGO ORAZ WYWÓZ ŚMIECI"
 
Aktualny od 18.12.2007 do 18.12.2007   
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU "PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BITWY NAD BZURĄ"
 
Aktualny od 30.11.2007 do 08.12.2007   
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU - Remont kuchni Gimnazjum w Łęczycy
 
Aktualny od 14.11.2007 do 28.11.2007   
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU - Przebudowa systemu ciepłowniczego dla potrzeb Przedszkola nr 2 w Łęczycy
 
Aktualny od 13.11.2007 do 27.11.2007   
 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY - etap I
 
Aktualny od 30.10.2007 do 19.11.2007   
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE ZADANIA "PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY etap I"
 
Aktualny od 30.10.2007 do 13.11.2007   
 

REMONT KUCHNI GIMNAZJUM W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 23.10.2007 do 12.11.2007   
 

PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 18.10.2007 do 09.11.2007   
 

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości
 
Aktualny od 09.10.2007 do 02.11.2007   
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy
 
Aktualny od 26.10.2007 do 02.11.2007   
 

Zawiadomienie dotyczy: przetargu na Modernizację systemu grzewczego na Starówce w Łęczycy; 341/6/2007
 
Aktualny od 26.10.2007 do 02.11.2007   
 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY etap I
 
Aktualny od 10.10.2007 do 30.10.2007   
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU: "PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY"
 
Aktualny od 17.10.2007 do 24.10.2007   
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
Aktualny od 18.10.2007 do 20.10.2007   
 

PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 24.09.2007 do 12.10.2007   
 

OGŁOSZENIE P.E.C. Sp. z o.o. - MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA STARÓWCE W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 17.09.2007 do 10.10.2007   
 

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA TERENIE STARÓWKI W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 13.09.2007 do 05.10.2007   
 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy
 
Aktualny od 10.09.2007 do 04.10.2007   
 

Wyposażenie hali sportowej w Łęczycy - dostawa i montaż trybun teleskopowych
 
Aktualny od 24.09.2007 do 30.09.2007   
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU "Modernizacja systemu ciepłowniczego grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy"
 
Aktualny od 12.09.2007 do 20.09.2007   
 

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA TERENIE STARÓWKI W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 13.08.2007 do 06.09.2007   
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 13.08.2007 do 05.09.2007   
 

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA STARÓWCE W ŁĘCZYCY - ogłoszene przez P.E.C. Sp. z o.o.
 
Aktualny od 06.08.2007 do 27.08.2007   
 

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy"
 
Aktualny od 16.07.2007 do 09.08.2007   
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PEC. Sp. z o.o. MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA STARÓWCE W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 26.07.2007 do 06.08.2007   
 

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2007 r. oraz na pokrycie rozchodów spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papie
 
Aktualny od 27.07.2007 do 03.08.2007   
 

Przetargi na zbycie nieruchomości
 
Aktualny od 26.06.2007 do 26.07.2007   
 

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2007 roku oraz na pokrycie rozchodów - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poż
 
Aktualny od 15.06.2007 do 26.07.2007   
 

PROJEKT KOTŁOWNI NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 29.06.2007 do 13.07.2007   
 

przetarg słowackiego
 
Aktualny od 24.05.2007 do 25.06.2007   
 

REMONT ULICY SŁOWACKIEGO
 
Aktualny od 25.05.2007 do 08.06.2007   
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy
 
Aktualny od 21.05.2007 do 30.05.2007   
 

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 
Aktualny od 26.04.2007 do 14.05.2007   
 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Aktualny od 13.04.2007 do 24.04.2007   
 

DOSTAWA - "DOSTAWA MATERIAŁUY ROŚLINNEGO DO NASADZEN NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY"
 
Aktualny od 20.03.2007 do 06.04.2007   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Prowadzenie schroniska dla zwierząt na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 15.02.2007 do 23.02.2007   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne o charakterze chirurgii drzew w Parku Miejskim w Łęczycy (Park zabytkowy)
 
Aktualny od 29.11.2006 do 28.12.2006   
 

Przetarg nieograniczony - Usługa - Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 06.12.2006 do 14.12.2006   
 

Roboty budowlane - Remont ulicy Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 08.11.2006 do 06.12.2006   
 

Usługa - Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 17.11.2006 do 30.11.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 25.10.2006 do 09.11.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W ŁĘCZYCY - budowa sieci cieplnej i kotłowni
 
Aktualny od 04.10.2006 do 31.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie usług transportowo - sprzętowych"
 
Aktualny od 11.10.2006 do 27.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji 37 budynków w Łęczycy
 
Aktualny od 17.10.2006 do 23.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa -Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca
 
Aktualny od 06.10.2006 do 23.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Remont ulicy Dominikańskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 13.10.2006 do 20.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Remont kanalizacji deszczowej ulicy Kutrzeby w Łęczycy
 
Aktualny od 10.10.2006 do 17.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2006 r.
 
Aktualny od 22.09.2006 do 16.10.2006   
 

Odpowiedzi na zapytania skierowane w sprawie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2006 r."
 
Aktualny od 09.10.2006 do 16.10.2006   
 

Zawiadomienie - przetarg nieograniczony na "Dostawę urządzeń i materiałów do budowy systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej i części II systemu kontroli p.poż dla Zamku w Łęczycy wra...
 
Aktualny od 02.10.2006 do 09.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - Usługa - Wykonanie usług transportowo - sprzętowych
 
Aktualny od 21.09.2006 do 09.10.2006   
 

O G Ł O S Z E N I E - dotyczy: przetargu nieograniczonego pn "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 04.09.2006 do 04.10.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 30.08.2006 do 02.10.2006   
 

OGŁOSZENIE - wynik przetargu pn. "Remont ulicy Poznańskiej w Łęczycy"
 
Aktualny od 21.09.2006 do 28.09.2006   
 

Dostawa urządzeń i materiałów do budowy systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej i części II systemu kontroli p.poż dla Zamku w Łęczycy wraz z ich montażem, instalowaniem, okablowaniem, uruchomieniem, p
 
Aktualny od 14.09.2006 do 28.09.2006   
 

Pytania i odpowiedzi - Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 18.08.2006 do 21.09.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Remont ulicy Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy"
 
Aktualny od 22.08.2006 do 21.09.2006   
 

OGŁOSZENIE - dotyczy: postępowania przetargowego pn. "Remont ulicy Poznańskiej w Łęczycy"
 
Aktualny od 29.08.2006 do 11.09.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Remont ulicy Poznańskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 08.08.2006 do 09.09.2006   
 

OGŁOSZENIE - dotyczy usługi "Przewóz osób autokarem do Francji"
 
Aktualny od 03.08.2006 do 31.08.2006   
 

OGŁOSZENIE - dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 22.08.2006 do 31.08.2006   
 

OGŁOSZENIE - wynik przetargu "Wykonanie projektu przebudowy drogi ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy"
 
Aktualny od 21.08.2006 do 28.08.2006   
 

Przetarg nieograniczony - Usługa - Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji 37 budynków w Łęczycy
 
Aktualny od 10.08.2006 do 28.08.2006   
 

Zapytanie o cenę - usługa - Dostawa drzwi do budynku w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy
 
Aktualny od 11.08.2006 do 25.08.2006   
 

Pytania i odpowiedzi - dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont ulicy Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy"
 
Aktualny od 18.08.2006 do 21.08.2006   
 

Remont ulicy Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 19.07.2006 do 21.08.2006   
 

Przetarg nieograniczony - Roboty budowlano-montażowe - Zagospodarowanie placów zabaw w Łęczycy - etap II
 
Aktualny od 08.08.2006 do 21.08.2006   
 

Wykonanie projektu przebudowy drogi ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy
 
Aktualny od 26.07.2006 do 18.08.2006   
 

Zapytanie o cenę - Dostawa róż okrywowych
 
Aktualny od 31.07.2006 do 16.08.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 05.07.2006 do 11.08.2006   
 

OGŁOSZENIE - dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 03.08.2006 do 11.08.2006   
 

Zagospodarowanie placów zabaw w Łęczycy - etap II
 
Aktualny od 21.07.2006 do 04.08.2006   
 

Remont Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 18.07.2006 do 01.08.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Przewóz osób autokarem do Francji
 
Aktualny od 13.07.2006 do 01.08.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Remont ulicy Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 06.06.2006 do 10.07.2006   
 

Przetarg nieograniczony - Roboty budowalne - Remont ulicy Kaliskiej w Łęczycy
 
Aktualny od 01.06.2006 do 05.07.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 I BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OZORKOWSKIEJ 3/5 W ŁĘCZYCY
 
Aktualny od 31.05.2006 do 03.07.2006   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 
Aktualny od 10.05.2006 do 29.06.2006   
 

I przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu części nieruchomości niezabudowanej
 
Aktualny od 26.04.2006 do 08.06.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Wykonanie usług transportowo - sprzętowych
 
Aktualny od 16.05.2006 do 30.05.2006   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - przeznaczonym do rozbiórki na koszt Nabywcy
 
Aktualny od 07.04.2006 do 11.05.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Wymiana stolarki okiennej w budynku Klubu Sportowego MKS "Górnik" w Łęczycy
 
Aktualny od 27.04.2006 do 11.05.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Wykonanie projektu budowlanego drogi przy ŁSSE i ulicy Osiedlowej w Łęczycy
 
Aktualny od 11.04.2006 do 26.04.2006   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 
Aktualny od 15.03.2006 do 19.04.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Wymiana stolarki okiennej w budynku Klubu Sportowego MKS "Górnik" w Łęczycy
 
Aktualny od 29.03.2006 do 14.04.2006   
 

Dostawa - przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów budowlanych
 
Aktualny od 22.03.2006 do 07.04.2006   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "TERMOMODERNIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W ŁĘCZYCY - ETAP II"
 
Aktualny od 08.02.2006 do 05.04.2006   
 

Dostawa - Zapytanie o cenę - "Dostawa materiałów przemysłowych"
 
Aktualny od 22.03.2006 do 03.04.2006   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - Dostawa (leasing finansowy) ciągnika rolniczego, zamiatarki oraz osprzętu do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zakładu Budżetowego "ZIELEŃ MIEJSKA"
 
Aktualny od 03.03.2006 do 21.03.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Zagospodarowanie placów zabaw na terenie miasta Łeczyca
 
Aktualny od 27.02.2006 do 15.03.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wodne roboty budowlane"
 
Aktualny od 19.12.2005 do 30.01.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - oleju napędowego oraz etyliny dla potrzeb Zakładu Budżetowego "Zieleń Miejska" w Łęczycy
 
Aktualny od 23.12.2005 do 15.01.2006   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
 
Aktualny od 23.12.2005 do 15.01.2006   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 
Aktualny od 05.12.2005 do 12.01.2006   
 

Konkurs ofert wsparcia realizacji zadania własnego pod nazwą "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin" Gminy Miasto Łęczyca przez organ
 
Aktualny od 22.11.2005 do 18.12.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - Zakup oleju napędowego oraz etyliny dla potrzeb Zakładu Budżetowego "Zieleń Miejska" w Łęczycy
 
Aktualny od 24.11.2005 do 14.12.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA ŁĘCZYCA"
 
Aktualny od 28.11.2005 do 13.12.2005   
 

Przetarg nieograniczony - "Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego do pracowni oświatowej Muzeum w Łęczycy"
 
Aktualny od 25.11.2005 do 12.12.2005   
 

Przetarg nieograniczony - "Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Łęczyca w latach 2006-2008"
 
Aktualny od 14.10.2005 do 09.12.2005   
 

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż wymienionych nieruchomości położonych w Łęczycy
 
Aktualny od 24.10.2005 do 01.12.2005   
 

Przetarg nieograniczony - "Dostawa - modernizacja sprzętu komputerowego - II tura"
 
Aktualny od 26.10.2005 do 14.11.2005   
 

Przetarg nieograniczony - "Dostawa - Rozbudowa systemu finansowego U.I. INFO-SYSTEM o moduł "Kadry i Płace""
 
Aktualny od 26.10.2005 do 14.11.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Oświetlenie iluminacyjne Zamku (Muzeum) w Łęczycy - etap II część I"
 
Aktualny od 14.10.2005 do 31.10.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługi - "Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi na terenie miasta Łęczycy"
 
Aktualny od 31.08.2005 do 21.10.2005   
 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście przeznaczonych pod budowę garaży
 
Aktualny od 12.09.2005 do 13.10.2005   
 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku mieszkalnego położonego w Łęczycy przy ul. Lotniczej 4a wraz z prawem użytkowania wieczystego
 
Aktualny od 12.09.2005 do 13.10.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu termomodernizacji 12 budynków w Łęczycy"
 
Aktualny od 09.09.2005 do 23.09.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Remont zabytkowego budynku Ratusza"
 
Aktualny od 22.07.2005 do 12.09.2005   
 

Usługa - Udzielenie kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących gminy Łęczyca w 2005r.
 
Aktualny od 22.07.2005 do 12.09.2005   
 

Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - "Przebudowa kładki dla pieszych i rowerów na zalewie miejskim w Łęczycy"
 
Aktualny od 03.08.2005 do 22.08.2005   
 

I przetargi ustne nieograniczone - na sprzedaż wymienionych nieruchomości położonych w Łęczycy
 
Aktualny od 04.07.2005 do 04.08.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 2 w Łęczycy"
 
Aktualny od 20.07.2005 do 04.08.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Słowackiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 31.05.2005 do 22.07.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Przebudowa kładki dla pieszych i rowerów na zalewie miejskim w Łęczycy"
 
Aktualny od 08.07.2005 do 22.07.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 2 w Łęczycy"
 
Aktualny od 22.06.2005 do 11.07.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Przebudowa kładki dla pieszych i rowerów na zalewie miejskim w Łęczycy"
 
Aktualny od 15.06.2005 do 06.07.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Remont dachu Gimnazjum w Łęczycy"
 
Aktualny od 13.05.2005 do 04.07.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Dostawa ciągnika i osprzętu komunalnego dla potrzeb Zakładu Budżetowego "ZIELEN MIEJSKA" ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca"
 
Aktualny od 10.06.2005 do 30.06.2005   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku mieszkalnego położonego w Łęczycy przy ul. Lotniczej 4a wraz z prawem użytkowania wieczystego
 
Aktualny od 17.05.2005 do 30.06.2005   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście przeznaczonych pod budowę garaży
 
Aktualny od 17.05.2005 do 30.06.2005   
 

Przetarg na zagospodarowanie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 3 b w Łęczycy
 
Aktualny od 17.05.2005 do 15.06.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu budowlanego ulic: 18-go Stycznia, Kościelnej, Grodzkiej, Żydowskiej, Szpitalnej, Wodnej, Kowalskiej, Ozorkowskiej w Łęczycy"
 
Aktualny od 27.04.2005 do 31.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Dostawa - oprogramowanie do archiwizacji danych serwera Linux"
 
Aktualny od 05.05.2005 do 20.05.2005   
 

I przetarg ustny nieograniczony - na wysokość stawki czynszu najmu części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej, przeznaczonej do oddania w najem pod tymczasowy pawilon handlowy na okres do 3 lat
 
Aktualny od 13.04.2005 do 19.05.2005   
 

II przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Ogrodowej
 
Aktualny od 13.04.2005 do 19.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie usług transportowo - sprzętowych"
 
Aktualny od 02.05.2005 do 16.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu budowlanego ulicy Poznańskiej oraz ulicy Kaliskiej"
 
Aktualny od 22.04.2005 do 16.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty - "Zagospodarowanie placów zabaw w Łęczycy"
 
Aktualny od 27.04.2005 do 12.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Aktualizacja oprogramowana finansowo-księgowego firmy GROSZEK"
 
Aktualny od 25.04.2005 do 11.05.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Dostawa - modernizacja sprzętu komputerowego - I/2005"
 
Aktualny od 25.04.2005 do 10.05.2005   
 

I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 4A
 
Aktualny od 22.03.2005 do 28.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedli mieszkaniowych : Konopnickiej, Wojska Polskiego, Belwederska w Łęczycy"
 
Aktualny od 03.03.2005 do 27.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Zastępstwo inwestycyjne nad zadaniem pn.: Termomodernizacja osiedli mieszkaniowych w Łęczycy - etap 1"
 
Aktualny od 12.04.2005 do 27.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie usług transportowo - sprzętowych"
 
Aktualny od 07.04.2005 do 21.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu budowlanego ulicy Poznańskiej oraz ulicy Kaliskiej"
 
Aktualny od 04.04.2005 do 20.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - "TERMODERNIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W ŁĘCZYCY - ETAP 1"
 
Aktualny od 18.02.2005 do 12.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Zastępstwo inwestycyjne nad zadaniem pn.: Termomodernizacja osiedli mieszkaniowych w Łęczycy - etap 1"
 
Aktualny od 24.03.2005 do 08.04.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Dostawa materiałów budowlanych"
 
Aktualny od 10.03.2005 do 31.03.2005   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Wykonanie usług transportowo - sprzętowych"
 
Aktualny od 10.03.2005 do 30.03.2005   
 

I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście
 
Aktualny od 28.02.2005 do 24.03.2005   
 

Przetarg mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy: uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łęczyca oraz nabędą nieruchomości, na których prowadzona będzie działa
 
Aktualny od 16.02.2005 do 17.03.2005   
 

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łęczycy przy ul. Ogrodowej
 
Aktualny od 01.02.2005 do 23.02.2005   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Prowadzenie schroniska dla zwierząt na terenie miasta Łęczyca"
 
Aktualny od 30.11.2004 do 15.12.2004   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu drogi - ul. Słowackiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 24.11.2004 do 09.12.2004   
 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy
 
Aktualny od 07.10.2004 do 26.11.2004   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Modernizacja sprzętu komputerowego - III/2004"
 
Aktualny od 08.11.2004 do 23.11.2004   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca"
 
Aktualny od 05.11.2004 do 22.11.2004   
 

Przetarg nieograniczony - dostawa - "Monitoring wizyjny miasta Łęczyca"
 
Aktualny od 27.10.2004 do 15.11.2004   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska śmieci w Łęczycy"
 
Aktualny od 27.10.2004 do 12.11.2004   
 

Przetarg nieograniczony - usługa - "Wykonanie projektu drogi - ul. Słowackiego w Łęczycy"
 
Aktualny od 27.10.2004 do 12.11.2004   
 

"Oświetlenie iluminacyjne Zamku (Muzeum) w Łęczycy - Etap I" - zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem
 
Aktualny od 11.10.2004 do 26.10.2004   
 

Przetarg nieograniczony - "Wykonanie projektu termomodernizacji 28 budynków w Łęczycy"
 
Aktualny od 16.09.2004 do 04.10.2004   
 

Przetarg nieograniczony - "Wymiana okien w budynku gimnazjum w Łęczycy"
 
Aktualny od 15.09.2004 do 01.10.2004   
 

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie projektu technicznego pod nazwą: "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedli mieszkaniowych: Konopnickiej-Wojska Polskiego-Belwederska w Łęczycy"
 
Aktualny od 14.09.2004 do 30.09.2004   
 

Przetarg nieograniczony - "Przewóz osób autokarem do Francji"
 
Aktualny od 24.08.2004 do 08.09.2004   
 

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy
 
Aktualny od 10.08.2004 do 04.09.2004   
 

Roboty budowlane - "Budowa hali sportowej w Łęczycy"
 
Aktualny od 06.07.2004 do 20.08.2004   
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 
Aktualny od 30.06.2004 do 15.07.2004   
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Miasta i Urzędu Gminy"
 
Aktualny od 24.06.2004 do 13.07.2004   
 

Przetarg - Roboty budowlane - "Remont bieżni na stadionie"
 
Aktualny od 24.06.2004 do 09.07.2004   
 

Dostawa materiałów budowlanych
 
Aktualny od 23.05.2007 do 00.00.0000   
 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Na wykonanie gadżetów promocyjnych wraz z nadrukiem (logotypy unijne oraz elementy graficzne Gminy Miasto Łęczyca)w ramach realizacji projektu pn. Szl
 
Aktualny od 31.01.2012 do 00.00.0000   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na usługę polegającą na emisji ogłoszenia prasowego.
 
Aktualny od 11.09.2012 do 00.00.0000   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dla projektu Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego Etap II
 
Aktualny od 26.03.2013 do 00.00.0000   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 
Aktualny od 29.04.2013 do 00.00.0000   
 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego Na wykonanie interaktywnego pokazu historycznego w czasie trwania imprezy Sejmik Staropolski
 
Aktualny od 19.09.2014 do 00.00.0000   
 

 
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl