0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet - informacje » Archiwum » 2012


Projekt budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2012 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2043

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2012 roku

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2012 rok

Opinia RIO o zmianie WPF na lata 2011-2043.

Uchwała budzetowa Gminy Miasto Łęczyca na 2012 rok

WPF na lata 2012-2043 Gminy Miasto Łęczyca.

Sprawozdanie Rb 27 S za I kw. 2012 r.

Sprawozdanie Rb 28 S za I kw. 2012

Sprawozdanie Rb NDS za I kw. 2012

Sprawozdanie RbN za I kw. 2012 r.

Sprawozdanie Rb Z za I kw. 2012 r.

Sprawozdanie Rb NDS za I półrocze 2012

Sprawozdanie Rb 28 S za I półrocze 2012

Sprawozdanie Rb 27 S za I półrocze 2012

Sprawozdanie Rb Z za I półrocze 2012

Sprawozdanie Rb N za I półrocze 2012

Opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu w 2012

Informacja o kształtowaniu WPF za I półrocze 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Miasto Łeczyca za I półrocze 2012 roku.

Zaświadczenie o niezaleganiu US i ZUS

Regon Gminy Miasto Łęczyca

NIP Gminy Miasto Łęczyca

Zawiadomienie o wyborze Burmistrza Miasta

Uchwała w sprawie zmiany WPF nr XXIII z 15 20.2012

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości łącznej kwoty długu na 2012

Sprawozdanie Rb 28 S za III kwartał 2012 roku

Sprawozdanie Rb 27 S za III kwartał 2012 roku

Sprawozdanie Rb Z za III kwaratł 2012 roku

Sprawozdanie Rb N za III kwartał 2012

Sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2012 roku

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łeczyca za I półrocze 2012

Sprawozdanie Rb 27 S za IV kwartały 2012 roku

Sprawozdanie Rb 28 S za IV kwartały 2012 roku

Sprawozdanie Rb 34 S za IV kwartały 2012 roku

Sprawozdanie Rb N za IV kwartały 2012 rokyu

Sprawozdanie Rb NDS za IV kwartały 2012 roku

Sprawozdanie Rb PDP na koniec 2012 roku

Sprawozdanie Rb ST na koniec 2012 roku

Sprawozdanie Rb UN za 2012 rok

Sprawozdanie Rb UZ na koniec 2012 roku

Sprawozdanie Rb Z za IV kwartały 2012 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za 2012 rok

Informacja określona w art.37 pkt 2 lit.a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Opinia Rio o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Łęczyca z wykonania budżetu za 2012 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Bugajski dnia 23 listopada 2011
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 23 listopada 2011 godz. 09:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Misztal-Staniszewska dnia 5 czerwca 2013 godz. 13:57
Liczba odsłon:
  25559 od 23 listopada 2011 godz. 09:58  (średnio 12.9 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl