0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Organizacje pozarządowe » Sprawozdania » za 2013 rok


Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łęczyca przedłożył Radzie Miejskiej w Łęczycy (sesja XLI) niżej zamieszczone Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za 2013 rok.

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca za 2013 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014
Informacja opublikowana przez:
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioleta Gajewska dnia 3 czerwca 2014 godz. 13:13
Liczba odsłon:
  24242 od 3 czerwca 2014 godz. 13:11  (średnio 20.78 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl