0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Informacja dla osób niesłyszących


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Łęczycy mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 i Nr 717, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy zgłosić w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy (parter) zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:
" Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 721 03 00,
" Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, faksem na nr: 24 721 03 01 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> (PDF)Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Bugajski dnia 31 maja 2012
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 31 maja 2012 godz. 13:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej Bugajski dnia 31 maja 2012 godz. 14:07
Liczba odsłon:
  25897 od 31 maja 2012 godz. 13:35  (średnio 14.22 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl