0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Organizacje pozarządowe » Inicjatywa lokalna


Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Łęczyca w dniu 21 grudnia 2010 r. podjęła Uchwałę Nr III/23/10 w sparwie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

Uchwała Nr III/23/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 grudnia 2010 rokuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioleta Gajewska dnia 18 kwietnia 2012
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 18 kwietnia 2012 godz. 07:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioleta Gajewska dnia 17 kwietnia 2014 godz. 13:36
Liczba odsłon:
  26509 od 18 kwietnia 2012 godz. 07:58  (średnio 14.24 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl