0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet - informacje » Archiwum » 2014


Projekt w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Łęczyca na 2014-2020 z dnia 14.11.2013

 

Projekt Budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2014 rok z dnia 14.11.2013

 

Uchwała Nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z 19.12.13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2014 rok

 

Uchwała XXXVII/252/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020

Uchwała V/326/2013 RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Łęczyca w 2014 r.

Uchwała V/325/2013 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta Łęczyca na 2014 rok

Uchwała V/324/2013 RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczycy

 

 Uchwała V/52/2014 RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Łęczyca

 

Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2014r.

Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2014r.

Sprawozdanie Rb-34S za I kwartał 2014r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2014r.

 

Sprawozdanie Rb-27S za II kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-28S za II kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-34S za II kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartały 2014r.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 roku

Uchwała V/232/14 RIO w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca w I półroczu 2014 roku

 

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec III kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec III kwartału 2014r.

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2014r.

 

Uchwała nr V/254/2014 RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łęczyca kredytu długoterminowego

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2014r.

Sprawozdanie Rb-N na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-NDS na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-PDP na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-ST na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-UZ na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-Z na koniec 2014r.

Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartały 2014r. - korekta

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za 2014 rok

 

Informacje za rok budżetowy 2014 określone w art. 37 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pblicznych

Uchwała Nr V/70/2015 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Łęczyca z wykonania budżetu za 2014 rok

Korekta informacji za rok budżetowy 2014 określone w art. 37 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznychInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sylwia Ignaczak [Podinspektor] dnia 8 czerwca 2015
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 22 listopada 2013 godz. 09:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Andrzej Bugajski dnia 30 maja 2016 godz. 14:54
Liczba odsłon:
  24037 od 22 listopada 2013 godz. 09:01  (średnio 17.95 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl