0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Organizacje pozarządowe » Sprawozdania » za 2014 rok


Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łęczyca przedłożył Radzie Miejskiej w Łęczycy /sesja IX w dniu 20.04.2015 r./ niżej zamieszczone Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za 2014 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca za 2014 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioleta Gajewska
Informacja opublikowana przez:
  Wioleta Gajewska dnia 23 kwietnia 2015 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioleta Gajewska dnia 23 kwietnia 2015 godz. 10:34
Liczba odsłon:
  22766 od 23 kwietnia 2015 godz. 10:30  (średnio 26.25 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl