0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza miasta Łęczyca o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do oddania w wynajem w trybie bezprzetargowym
31.03.2017 godz. 10:47
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2017 roku
30.12.2016 godz. 9:07
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15 kV
30.06.2017 godz. 11:35
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łęczyca.
30.05.2017 godz. 16:13
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
30.03.2017 godz. 8:43
 
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
29.06.2017 godz. 14:58
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa stadionu miejskiego
29.05.2017 godz. 14:31
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
28.12.2016 godz. 13:23
 
INFORMACJA o odwołaniu przetargu na lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 5e
28.09.2017 godz. 9:25
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA - o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.09.2017 godz. 13:47
 
Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
27.04.2017 godz. 14:38
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa ul M.Konopnickiej
27.01.2017 godz. 15:33
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sieć elektrenergetyczna ul. 18 Stycznia w Łęczycy
27.01.2017 godz. 15:25
 
Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
26.07.2017 godz. 8:00
 
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017
25.01.2017 godz. 10:38
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca wszczęcie postępowania -inwestycja celu publicznego -przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Łęczyca- Piątek
24.08.2017 godz. 12:29
 
Obwieszczenie Burmistrza miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania inwestycja celu publicznego-budowa zbiornika pompowni ścieków sanitarnych, ul. Górnicza w Łęczycy
24.04.2017 godz. 13:43
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca-wszczęcie postępowania inwestycja celu publicznego-budowa linii kablowej ul. Lotnicza
23.08.2017 godz. 8:13
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017-linia elektroenergetyczna ul. 18 Stycznia
23.03.2017 godz. 8:56
 
informacja o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Kaliskiej w Łęczycy
22.06.2017 godz. 15:26
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dec nr 9/2017 -budowa zbiornika pompowni ścieków sanitarnych dla posesji w obrębie ulicy Górniczej w Łęczycy
22.05.2017 godz. 13:55
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łęczyca.
21.08.2017 godz. 14:20
 
informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 10/2017-przebudowa stadionu miejskiego w Łęczycy
21.06.2017 godz. 13:01
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Nr 12/2017
20.07.2017 godz. 12:25
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
20.02.2017 godz. 8:44
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa
20.02.2017 godz. 15:21
 
informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzec najemców
19.06.2017 godz. 14:57
 
Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca o niezabudowanych nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
19.04.2017 godz. 15:32
 
Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
19.04.2017 godz. 15:31
 
Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
19.04.2017 godz. 15:29
 
Informacja dotycząca oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej
18.09.2017 godz. 8:23
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego przeznaczego do sprzedaży na rzecz najemcy
18.05.2017 godz. 9:01
 
Nieruchomości miejskie na sprzedaż
18.01.2017 godz. 13:13
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
17.01.2017 godz. 16:53
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oczyszczalnia ścieków - decyzja nr 3/2017
17.01.2017 godz. 13:42
 
Obwieszczenie Burmistrza Łęczycy o wydanej decyzji celu publicznego-ul. M. Konopnickiej - decyzja nr 5/2017
16.02.2017 godz. 10:46
 
Informacja o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
16.01.2017 godz. 13:04
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
15.09.2017 godz. 13:39
 
Obwieszczenie Burmistrza miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania inwestycja celu publicznego-budowa garażu ZPEW ul. Kaliska 13 w Łęczycy
15.03.2017 godz. 9:36
 
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miasto Łęczyca za 2016 rok
15.03.2017 godz. 14:03
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
15.02.2017 godz. 13:31
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
14.03.2017 godz. 8:17
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linia napowietrzna ul. Górnicza-dec nr 2/2017
12.01.2017 godz. 9:37
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
12.01.2017 godz. 9:09
 
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
12.01.2017 godz. 8:53
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu turystyki i krajoznawstwa
12.01.2017 godz. 8:40
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa
12.01.2017 godz. 8:22
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Nr 11/2017
11.07.2017 godz. 16:57
 
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
11.05.2017 godz. 9:10
 
informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
10.01.2017 godz. 13:05
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna, ul. Ozorkowskie Przedmieście- decyzja nr 4/2017
09.02.2017 godz. 9:05
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.03.2017 godz. 13:02
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
07.08.2017 godz. 10:24
 
Informacja o wywieszeniu wykazu o niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Łęczycy, w pobliżu ul. Belwederskiej
07.02.2017 godz. 8:58
 
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
07.02.2017 godz. 15:26
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania-inwestycja celu publicznego-budowa sieci wodociągowej ul. Belwederska w Łęczycy
06.09.2017 godz. 11:53
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wydanej decyzji celu publicznego-7/2017 garaż, ul. Kaliska 13
06.04.2017 godz. 11:43
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
06.02.2017 godz. 10:33
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego udziału w części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
05.09.2017 godz. 10:10
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
05.09.2017 godz. 10:06
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
05.09.2017 godz. 10:01
 
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej i nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Łęczyca.
05.04.2017 godz. 12:46
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ul. Wrzosowa- dec nr 1/2017
05.01.2017 godz. 8:26
 
Informacja o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu lokalu użytkowego do wynajmu
04.10.2017 godz. 8:59
 
informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.02.2017 godz. 14:38
 
obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postepowania administarcyjnego inwestycja celu publicznego- Ozorkowskie Przedmieście
03.01.2017 godz. 17:37
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
03.01.2017 godz. 10:58
 
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
02.03.2017 godz. 9:57
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
01.02.2017 godz. 8:02
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
31.12.2015 godz. 12:41
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2016 roku
31.12.2015 godz. 12:22
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
31.08.2016 godz. 15:05
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2017 roku
30.12.2016 godz. 9:07
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
29.02.2016 godz. 15:26
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
29.02.2016 godz. 14:42
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
28.12.2016 godz. 13:23
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
28.07.2016 godz. 13:54
 
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia dotyczącego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem
28.04.2016 godz. 10:27
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
27.07.2016 godz. 9:56
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
27.07.2016 godz. 13:45
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
27.06.2016 godz. 10:20
 
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
26.08.2016 godz. 8:43
 
Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego usytuowanego w Tumie, gmina Góra św. Małgorzaty wraz z gruntami zlokalizowanymy na terenie miasta Łęczycy (granice obszaru na terenie miasta Łęczycy oznaczono kolorem różowym na załączniku graficznym).
26.02.2016 godz. 9:16
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
25.10.2016 godz. 10:46
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
25.08.2016 godz. 11:37
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy
24.10.2016 godz. 14:23
 
Informacja o wyborze oferty - przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż, ruchomości stanowiącej własność Urzędu Miejskiego w Łęczycy samochodu osobowego marki HONDA CIVIC, numer rejestracyjny ELE02EF rok produkcji 1998
23.11.2016 godz. 13:08
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego wynajmu nieruchomości gruntowej
23.09.2016 godz. 9:01
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Turniej Sportowo Pożarniczy oraz Olimpiada Wiedzy Pożarniczej
23.09.2016 godz. 8:48
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
23.05.2016 godz. 14:13
 
informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
22.09.2016 godz. 13:44
 
informacja dotycząca serwisu internetowego Agencji Nieruchomości Rolnych
22.07.2016 godz. 13:13
 
Informacja o zmianie wysokości stypendiów sportowych przyznanych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku
22.01.2016 godz. 10:52
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie inwestycji celu publicznego- budowa sieci gazowej SN w rejonie ulic Konopnickiej i ks. Popiełuszki
21.01.2016 godz. 8:18
 
INFORMACJA realizacja zadania publicznego pn. Organizacja letniego obozu profilaktyczno szkoleniowego"
20.07.2016 godz. 9:26
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy
20.07.2016 godz. 10:45
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
19.10.2016 godz. 14:33
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
19.10.2016 godz. 14:30
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Spotkania z kulturą i historią-Łęczyca 2016
19.09.2016 godz. 9:15
 
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
19.07.2016 godz. 8:03
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
19.07.2016 godz. 11:53
 
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
19.07.2016 godz. 10:19
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
19.02.2016 godz. 9:37
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 19 stycznia 2016 r. budowę kablowej linii niskiego napięcia ze złączem kablowo- pomiarowym przy ul. Kopalnianej 11
19.01.2016 godz. 14:45
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 grudnia 2015 r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowych w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, Wiejskiej i
18.12.2015 godz. 15:16
 
Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie wykazów nieruchomości
18.12.2015 godz. 14:09
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Bliżej Boga-uczestnictwo w dniach skupieniaw Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani,38-232 Krempna w dniach 28-30 pażdziernika 2016 roku"
18.10.2016 godz. 13:09
 
Informacja o wywieszeniu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
18.08.2016 godz. 14:53
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
17.10.2016 godz. 9:03
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
17.05.2016 godz. 17:11
 
Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
15.03.2016 godz. 17:20
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.02.2016 godz. 10:36
 
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2016 rok
15.01.2016 godz. 13:21
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o inwestycji celu publicznego
14.12.2016 godz. 14:32
 
informacja dotycząca nieruchomości gruntowej przeznaczoenej do najmu w drodze bezprzetargowej
14.06.2016 godz. 11:47
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców i informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu
14.04.2016 godz. 13:17
 
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Łęczycy
14.04.2016 godz. 10:12
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych - wybór wykonawcy w zakresie działań gospodarki nieruchomościami
14.01.2016 godz. 14:38
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii kablowej niskiego napięcia, budowę elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia, budowę szafek kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid: 631/2, 636/2, 1324/1, 634, 611, 624 położonych przy ul. Popiełuszki w Łęczycy.
12.04.2016 godz. 8:13
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców i informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu
12.04.2016 godz. 13:13
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców i informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu
12.04.2016 godz. 13:09
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
12.01.2016 godz. 17:24
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016r.
12.01.2016 godz. 15:50
 
Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
12.01.2016 godz. 14:52
 
Termin posiedzenia komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy
11.08.2016 godz. 10:23
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
11.01.2016 godz. 15:21
 
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
10.08.2016 godz. 15:33
 
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych i niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łęczyca.
10.08.2016 godz. 14:35
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10.05.2016 godz. 17:16
 
Informacja o postanowieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi
09.06.2016 godz. 13:25
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 9 lutego 2016 r. budowa kablowej linii niskiego napięcia ze złączem kablowo- pomiarowym przy ul. Kopalnianej 11
09.02.2016 godz. 16:12
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
08.12.2016 godz. 12:15
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego sprzedaży lokalu-garażu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
08.04.2016 godz. 8:56
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych Programu współpracy na 2017 rok
07.10.2016 godz. 10:41
 
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
07.04.2016 godz. 12:36
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
07.03.2016 godz. 12:39
 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.12.2016 godz. 18:02
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Oblicza uzależnień
06.10.2016 godz. 10:58
 
Informacja oferta realizacji zadania publicznego pn. Przypadki z życia wzięte w ramach akcji BEZPIECZNY ROK SZKOLNY
06.09.2016 godz. 11:54
 
informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
04.11.2016 godz. 15:23
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego wynajmu nieruchomości gruntowych
04.11.2016 godz. 15:21
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
04.11.2016 godz. 14:50
 
Informacja o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
04.08.2016 godz. 13:53
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy
04.05.2016 godz. 15:22
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
04.05.2016 godz. 14:52
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
04.03.2016 godz. 11:18
 
Burmistrz Miasta Łęczyca o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż, ruchomości stanowiącej własność Urzędu Miejskiego w Łęczycy samochodu osobowego marki HONDA CIVIC, numer rejestracyjny ELE02EF rok produkcji 1998
03.11.2016 godz. 9:13
 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.12.2016 godz. 15:32
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
02.02.2016 godz. 8:53
 
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
01.03.2016 godz. 10:28
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
31.12.2015 godz. 12:41
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2016 roku
31.12.2015 godz. 12:22
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
30.04.2015 godz. 15:04
 
Zaproszenie do konsultacji społecznych
29.10.2015 godz. 13:21
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
28.09.2015 godz. 13:28
 
Informacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej- ul. Sienkiewicza w Łęczycy przeznaczonej do sprzedaży
28.09.2015 godz. 11:29
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY Z DNIA 27.07.2015R.
28.07.2015 godz. 10:00
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
27.07.2015 godz. 10:05
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY z dnia 25 września 2015 r.-linie kablowe ul. Lotnicza w Łęczycy
25.09.2015 godz. 11:01
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25.03.2015 godz. 13:56
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy - budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia przy ul. Belwederskiej
25.03.2015 godz. 13:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy - budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia przy ul. Dworcowej 3B
25.03.2015 godz. 13:39
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 24 listopada dotyczącego budowy napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączem napowietrznym na działkach położonych przy ul. Belwederskiej w Łęczycy
24.11.2015 godz. 16:41
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY z dnia 24 września 2015 r. -Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
24.09.2015 godz. 9:24
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
24.04.2015 godz. 14:49
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
24.02.2015 godz. 16:13
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy - decyzja o usteleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowa przepustu kanalizacji deszczowej
23.06.2015 godz. 10:30
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
23.04.2015 godz. 12:26
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY z dnia 22 października 2015 r.-linie kablowe ul.Belwederska w Łęczycy
22.10.2015 godz. 10:32
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
21.04.2015 godz. 12:41
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
20.10.2015 godz. 15:48
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
20.07.2015 godz. 11:22
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
20.05.2015 godz. 12:18
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy o wszczęciu postępowania -Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy
19.08.2015 godz. 15:33
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
19.05.2015 godz. 15:31
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 grudnia 2015 r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowych w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, Wiejskiej i
18.12.2015 godz. 15:16
 
Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie wykazów nieruchomości
18.12.2015 godz. 14:09
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
18.03.2015 godz. 10:07
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic. M. Konopnickiej i ks. J. Popiełuszki w Łęczycy.
17.12.2015 godz. 10:39
 
ogłoszenie o przetargach na sprzedaż lokali
17.08.2015 godz. 8:04
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
17.08.2015 godz. 15:21
 
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
17.02.2015 godz. 13:58
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
16.12.2014 godz. 13:21
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
16.06.2015 godz. 13:06
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
15.09.2015 godz. 12:19
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
15.09.2015 godz. 12:14
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY Z DNIA 15.07.2015R.
15.07.2015 godz. 14:54
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej
15.06.2015 godz. 13:17
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
13.05.2015 godz. 15:51
 
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2015 rok.
13.01.2015 godz. 16:10
 
Informacja o wiwieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
10.12.2015 godz. 13:37
 
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku.
10.12.2014 godz. 14:58
 
Ogłoszenie o naborze wniosków - upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
10.02.2015 godz. 8:33
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łęczycy
09.11.2015 godz. 12:02
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 08.07.2015 roku w sprawie naboru kandydatów na rzeczoznawców do spraw szacowania szkód zaistniałych w wyniku poddania zwierząt ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
09.07.2015 godz. 8:45
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
09.04.2015 godz. 13:58
 
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - uchylenie Decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-R.5140.56.2014.PU
08.04.2015 godz. 11:04
 
OBWIESZCZENIE - Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei duzych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu
07.10.2015 godz. 11:23
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
07.09.2015 godz. 9:35
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku.
05.01.2015 godz. 8:58
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przebudowy linii napowietrznej SN na linię kabblową SN- 15 kV w obrębie ulic: Górniczej, Kochanowskiego i Wiejskiej
04.12.2015 godz. 9:40
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY z dnia 4 listopada 2015 r.-przebudowa linii napowietrznej na linię kablową ul. Górniczaw Łęczycy
04.11.2015 godz. 12:49
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta - wszczęcie postępowania lokalizacja inwestycji celu publicznego
04.08.2015 godz. 14:17
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
04.02.2015 godz. 9:20
 
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
03.06.2015 godz. 14:35
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.07.2015 godz. 10:33
 
Informacja o wywieszeniu zmiany do wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego, położonego w Łęczycy, przy ul. Kaliskiej 14, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
01.12.2015 godz. 17:10
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną obiektu usytuowanego na ul. Kopalnianej w Łęczycy
01.12.2015 godz. 14:41
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
01.04.2015 godz. 12:21
 

Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście, przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
31.01.2014 godz. 9:21
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej
30.05.2014 godz. 11:22
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
28.08.2014 godz. 12:45
 
Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
28.05.2014 godz. 11:01
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
26.02.2014 godz. 14:38
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego przeznaczonej do sprzedaży
24.10.2014 godz. 10:53
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
24.06.2014 godz. 16:21
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca
24.02.2014 godz. 13:09
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2015 roku
23.12.2014 godz. 16:13
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.10.2014 godz. 13:43
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
22.07.2014 godz. 15:12
 
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
21.10.2014 godz. 16:17
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
20.06.2014 godz. 14:46
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
20.06.2014 godz. 14:44
 
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
20.06.2014 godz. 11:39
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy o wydaniu decyzji
20.03.2014 godz. 11:23
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
20.02.2014 godz. 14:28
 
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) w 2015 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2014 roku
19.11.2014 godz. 12:27
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
19.03.2014 godz. 9:39
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
18.12.2014 godz. 9:43
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.11.2014 godz. 14:40
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A
17.06.2014 godz. 16:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
17.06.2014 godz. 14:07
 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
17.03.2014 godz. 8:14
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
16.12.2014 godz. 13:21
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
16.09.2014 godz. 13:12
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.05.2014 godz. 14:51
 
Ogłoszenie o przetargach ustych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomości lokalowych i gruntowych
16.04.2014 godz. 14:12
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.05.2014 godz. 14:48
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.05.2014 godz. 14:37
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
12.12.2014 godz. 14:53
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
12.03.2014 godz. 14:57
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
11.02.2014 godz. 15:17
 
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku.
10.12.2014 godz. 14:58
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
10.06.2014 godz. 15:14
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.01.2014 godz. 13:20
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
10.01.2014 godz. 11:28
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
09.07.2014 godz. 14:36
 
OGŁOSZENIE
09.01.2014 godz. 11:12
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
08.10.2014 godz. 15:14
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
08.09.2014 godz. 11:04
 
Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych
08.09.2014 godz. 10:21
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.10.2014 godz. 11:53
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
07.03.2014 godz. 9:04
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
07.01.2014 godz. 15:45
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.06.2014 godz. 10:58
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
06.02.2014 godz. 15:20
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
06.02.2014 godz. 12:30
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem oraz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
05.11.2014 godz. 11:32
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
05.05.2014 godz. 14:43
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży
04.03.2014 godz. 8:50
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
03.04.2014 godz. 15:23
 
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2014 rok
03.02.2014 godz. 8:22
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
02.10.2014 godz. 13:13
 
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, turystycznych i kulturalnych jako elementu oddziaływań edukacyjno profilaktycznych i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży
02.07.2014 godz. 12:55
 
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
02.04.2014 godz. 12:10
 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn.: Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Łęczyca niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
31.01.2013 godz. 12:35
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
30.04.2013 godz. 13:15
 
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w najem w drodze bezprzetargowej
29.11.2013 godz. 11:26
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy
29.10.2013 godz. 10:37
 
OBWIESZCZENIE
28.12.2012 godz. 15:21
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
28.08.2013 godz. 10:02
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
28.05.2013 godz. 8:29
 
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
27.12.2012 godz. 10:25
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn.: Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Łęczyca niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r.
27.02.2013 godz. 9:51
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
26.06.2013 godz. 11:17
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
25.07.2013 godz. 11:48
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
24.07.2013 godz. 14:00
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
24.04.2013 godz. 15:03
 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowsiko
24.04.2013 godz. 11:35
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.10.2013 godz. 13:02
 
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
23.09.2013 godz. 9:20
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
23.04.2013 godz. 9:31
 
Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
21.12.2012 godz. 11:44
 
Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom w 2014 roku
20.12.2013 godz. 9:27
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części II, III, IV, V zamówienia
20.02.2013 godz. 11:39
 
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) w 2014 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2013 roku
19.11.2013 godz. 15:30
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
19.06.2013 godz. 9:51
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY
18.12.2012 godz. 16:25
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
18.01.2013 godz. 12:08
 
Informacja o zmianie terminu realizacji zadań publicznych w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
18.01.2013 godz. 11:23
 
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013r
15.10.2013 godz. 10:27
 
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
14.10.2013 godz. 14:53
 
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2013r
14.10.2013 godz. 11:37
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
14.02.2013 godz. 15:29
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
14.01.2013 godz. 10:25
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy przy ul. Kwiatowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.04.2013 godz. 9:14
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. rozbudowy łącznika przy Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
12.03.2013 godz. 16:56
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Łęczyca niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku
12.03.2013 godz. 11:26
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
12.02.2013 godz. 16:23
 
Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego
11.12.2013 godz. 15:31
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
11.04.2013 godz. 15:08
 
Ogłoszenie - nabór ofert na upowszechnianie turystyki
11.03.2013 godz. 10:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
10.07.2013 godz. 14:58
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
10.07.2013 godz. 14:44
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
10.05.2013 godz. 12:27
 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10.01.2013 godz. 11:22
 
Informacja o zmianie przyznanych stypendiów sportowych w 2013 roku
09.01.2013 godz. 11:43
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
08.08.2013 godz. 9:56
 
Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Łęczycy ul. Zachodnia 17 i Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23
08.05.2013 godz. 9:11
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych - usługi geodezyjne
08.02.2013 godz. 12:32
 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowsiko
06.11.2013 godz. 9:38
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. budowy sieci gazowej w rejonie ulic: Pocztowej, Kilińskiego i Sienkiewicza
06.11.2013 godz. 15:10
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. przebudowy, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy na działkach położonych w rejonie ulicy Konopnickiej
06.11.2013 godz. 14:51
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
06.08.2013 godz. 16:58
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi geodezyjne
06.03.2013 godz. 13:58
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
05.12.2013 godz. 9:49
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
04.12.2013 godz. 14:12
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
04.09.2013 godz. 10:00
 
Oferta MKS Górnik 1956 Łęczyca powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach ŁZPN w kategorii senior i Kuchar
02.10.2013 godz. 12:36
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta Łęczyca
01.02.2013 godz. 9:06
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta Łęczyca
01.02.2013 godz. 12:00
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca
30.08.2012 godz. 14:05
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I LOKALOWYCH
30.01.2012 godz. 11:52
 
Oferta MMKS Łęczyca powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej
29.12.2011 godz. 12:23
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca dot. budowy odcinka sieci wodociągowej na działce ozn. nr ewid. 387/2 w rejonie ulicy Osiedlowej
29.05.2012 godz. 16:26
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca dot. budowy linii elektroenergetycznych na działkach położonych przy ul. Kaliskiej
29.05.2012 godz. 12:36
 
OBWIESZCZENIE
28.12.2012 godz. 15:21
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
28.11.2012 godz. 14:47
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28.09.2012 godz. 8:36
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca
28.06.2012 godz. 13:23
 
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
27.12.2012 godz. 10:25
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łęczyca o podjęciu przez Radę Miejską w Łęczycy Uchwały Nr XII/79/2011 z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy
27.12.2011 godz. 12:02
 
Stypendia sportowe w 2012 roku
27.12.2011 godz. 11:35
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
26.04.2012 godz. 9:09
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN na działkach nr ewid. 387/2 i 387/8
24.10.2012 godz. 13:44
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. przebudowy ul. Poznańskiej
24.10.2012 godz. 13:43
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. budowy linii kablowych SN na działkach nr ewid. 307, 308
24.10.2012 godz. 13:40
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
24.04.2012 godz. 9:13
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
22.08.2012 godz. 12:41
 
Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
21.12.2012 godz. 11:44
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łęczyca
21.02.2012 godz. 17:15
 
Obwieszczenie Burmistrza Łęczycy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.04.2012 godz. 12:48
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 71 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.02.2012 godz. 13:26
 
Oferta TPD w Łęczycy wsparcia realizacji zadania publicznego pt. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy
19.12.2012 godz. 14:32
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
19.10.2012 godz. 10:34
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca
19.09.2012 godz. 14:44
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY
18.12.2012 godz. 16:25
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonychna sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście przeznaczonych pod budowę garaży
17.08.2012 godz. 10:12
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działce 387/2 położonej w Łęczycy przy ulicy Osiedlowej
15.11.2012 godz. 14:48
 
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) w 2013 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 roku
14.11.2012 godz. 12:06
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku
13.01.2012 godz. 11:40
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.01.2012 godz. 10:07
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca
12.09.2012 godz. 11:52
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Ozorkowskie Przedmieście przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
11.07.2012 godz. 12:51
 
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
10.12.2012 godz. 11:32
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca
10.08.2012 godz. 13:29
 
Burmistrz Miasta Łęczycy ogłasza o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Łęczyca dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2012 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
10.07.2012 godz. 11:07
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali przeznaczonych do sprzedaży
10.04.2012 godz. 11:26
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Łęczyca dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2012
10.02.2012 godz. 8:15
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
10.02.2012 godz. 10:45
 
Oferta TPD w Łęczycy wsparcia realizacji zadania publicznego pt. Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy
10.01.2012 godz. 12:43
 
Nabór kandydatów do Komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
10.01.2012 godz. 12:18
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
09.10.2012 godz. 16:22
 
Informacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę
09.07.2012 godz. 10:12
 
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
09.01.2012 godz. 9:12
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.05.2012 godz. 16:05
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
07.11.2012 godz. 15:01
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.11.2012 godz. 14:06
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
06.12.2012 godz. 10:08
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
06.09.2012 godz. 15:07
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca dot. zmiany sposobu zasilania Miasta Łęczyca w energię cieplną
06.07.2012 godz. 11:24
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczyca dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowo - pomiarowych na działkach położonych przy ul. Kaliskiej
06.06.2012 godz. 14:18
 
Informacja o wywieszeniu wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.06.2012 godz. 13:26
 
Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013rok.
05.11.2012 godz. 12:49
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łęczycy
05.10.2012 godz. 9:17
 
Oferta MMKS Łęczyca powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej
05.01.2012 godz. 14:33
 
Oferta MKS Górnik Łęczyca powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna i Górski
02.10.2012 godz. 10:04
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
01.03.2012 godz. 13:27
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Łęczyca dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2011
30.03.2011 godz. 13:49
 
Oferta MMKS Łęczyca powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej
29.12.2011 godz. 12:23
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łęczyca o podjęciu przez Radę Miejską w Łęczycy Uchwały Nr XII/79/2011 z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy
27.12.2011 godz. 12:02
 
Stypendia sportowe w 2012 roku
27.12.2011 godz. 11:35
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY
27.05.2011 godz. 13:31
 
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych
26.07.2011 godz. 12:20
 
Zarzadzenie Burmistrza Miasta Łeczyca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych- Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
25.10.2011 godz. 14:00
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łeczyca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych- Programu współpracy Gminy Miasto Łeczyca z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
25.10.2011 godz. 13:44
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych- Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
23.12.2010 godz. 11:46
 
Oferta na reazliację zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert
22.02.2011 godz. 8:00
 
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych
20.01.2011 godz. 9:33
 
Oferta na realziację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
20.01.2011 godz. 7:30
 
Oferta na realizację zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert.
19.01.2011 godz. 15:30
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA I ODDANIA W NAJEM
17.10.2011 godz. 14:22
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
17.06.2011 godz. 14:37
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
17.05.2011 godz. 14:37
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:
13.07.2011 godz. 15:17
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
10.08.2011 godz. 8:04
 
OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU
10.01.2011 godz. 12:11
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego
08.11.2011 godz. 16:58
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I LOKALOWYCH
07.10.2011 godz. 11:10
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA
06.05.2011 godz. 12:00
 
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
04.03.2011 godz. 13:51
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY
02.06.2011 godz. 15:22
 
Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągneli wysokie wyniki sportowe
02.06.2011 godz. 10:26
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA
30.06.2010 godz. 8:21
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca
29.01.2010 godz. 9:13
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
28.07.2010 godz. 12:17
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w najem nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy
26.03.2010 godz. 12:29
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
24.09.2010 godz. 9:48
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych- Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
23.12.2010 godz. 11:46
 
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego
23.03.2010 godz. 10:59
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
19.03.2010 godz. 8:48
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
19.02.2010 godz. 15:04
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI
17.12.2009 godz. 10:43
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73
16.11.2009 godz. 14:21
 
OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU
15.11.2010 godz. 8:00
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI
15.04.2010 godz. 14:14
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca
14.09.2010 godz. 8:14
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
13.08.2010 godz. 10:27
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
11.01.2010 godz. 12:22
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
09.09.2010 godz. 14:29
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
09.09.2010 godz. 14:26
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
09.02.2010 godz. 9:57
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wsparcie finansowe w formie dotacji na rea
08.01.2010 godz. 9:25
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DOT. LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA NA RZECZ NAJEMCÓW
05.07.2010 godz. 10:51
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73
05.03.2010 godz. 14:37
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
05.03.2010 godz. 14:32
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU DOT. LOKALU - GARAŻU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
02.09.2010 godz. 15:08
 
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych
01.06.2010 godz. 12:29
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 r.
30.12.2008 godz. 16:05
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
29.05.2009 godz. 11:34
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
27.01.2009 godz. 17:25
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW
23.06.2009 godz. 17:10
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIEJ 25
23.02.2009 godz. 14:48
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW
22.10.2009 godz. 15:11
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
21.04.2009 godz. 11:01
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI
17.12.2009 godz. 10:43
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
17.07.2009 godz. 14:51
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73
16.11.2009 godz. 14:21
 
INFORMACJA O WYWIESZNIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
15.01.2009 godz. 14:09
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
14.09.2009 godz. 12:22
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
11.09.2009 godz. 11:12
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
08.07.2009 godz. 15:14
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. OZORKOWSKIEJ 25
08.07.2009 godz. 15:09
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
07.12.2009 godz. 8:36
 
Program współpracy dla organizacji pozarządowych: Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
07.10.2008 godz. 9:51
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
07.04.2009 godz. 16:48
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
01.10.2009 godz. 11:48
 

Informacja o wolnym stanowisku sprzedazy na targowisku miejskim w Łęczycy
31.05.2008 godz. 8:40
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 r.
30.12.2008 godz. 16:05
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
29.10.2008 godz. 8:16
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
29.10.2008 godz. 14:50
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca
29.09.2008 godz. 15:27
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŁĘCZYCA
29.04.2008 godz. 16:33
 
Ogłoszenie o przetargu
26.02.2008 godz. 15:27
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŁĘCZYCA
25.08.2008 godz. 13:53
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
25.04.2008 godz. 10:42
 
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
25.01.2008 godz. 11:04
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
24.09.2008 godz. 14:17
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
20.10.2008 godz. 12:54
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.03.2008 godz. 10:16
 
Ogłoszenie o konkursie ofert wsparcia realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w zakresie pomocy społecznej w 2008r.
19.02.2008 godz. 15:51
 
Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki
16.01.2008 godz. 12:52
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor
15.10.2007 godz. 14:37
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
15.04.2008 godz. 16:18
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
14.01.2008 godz. 13:04
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
13.06.2008 godz. 13:31
 
Ogłoszenie dotyczące wywieszenia wykazów
12.02.2008 godz. 12:13
 
Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.06.2008 godz. 13:39
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
08.04.2008 godz. 11:00
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2008 r.
08.04.2008 godz. 10:42
 
Program współpracy dla organizacji pozarządowych: Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
07.10.2008 godz. 9:51
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
07.07.2008 godz. 12:15
 
ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
07.07.2008 godz. 11:57
 
Jednostka Budżetowa
06.06.2008 godz. 15:13
 
Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie: promocji miasmiasta Łęczyca poprzez upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki
05.02.2008 godz. 10:23
 
Ogłoszenie dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
04.09.2008 godz. 9:30
 
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
03.10.2008 godz. 11:54
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH OGRANICZONYCH
01.10.2008 godz. 15:07
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
01.04.2008 godz. 15:08
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: Audytor wewnętrzny
31.08.2007 godz. 15:49
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy - informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyk
31.05.2007 godz. 8:52
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2007 r. oraz na pokrycie rozchodów spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
30.07.2007 godz. 12:33
 
OGŁOSZENIE - konkurs ofert wsparcia lub powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
29.03.2007 godz. 12:46
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej
29.01.2007 godz. 17:09
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
29.01.2007 godz. 17:07
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
29.01.2007 godz. 17:02
 
MOPS W ŁĘCZYCY- LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko:INFORMATYK
28.05.2007 godz. 12:51
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisku Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
27.08.2007 godz. 15:45
 
OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Inspektor ds. Inwestycji
27.06.2007 godz. 14:39
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE stanowisku: Kierownik Referatu Promocji Miasta
27.06.2007 godz. 13:56
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko:Kierownik Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska
26.09.2007 godz. 15:18
 
ogłoszenie o wynikach przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego"
25.04.2007 godz. 13:02
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Podinspektor
25.04.2007 godz. 10:06
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
24.10.2006 godz. 9:59
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor ds. inwestycji
24.09.2007 godz. 15:29
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2007 POD NAZWĄ "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"
23.03.2007 godz. 14:26
 
OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
22.03.2007 godz. 14:58
 
Wynik zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy
20.12.2006 godz. 13:55
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Inspektor ds. Inwestycji
20.07.2007 godz. 16:43
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju
20.04.2007 godz. 8:29
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT wsparcia realizacji zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
19.02.2007 godz. 13:18
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor
19.01.2007 godz. 15:23
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
18.05.2007 godz. 15:04
 
WYBORY ŁAWNIKÓW - INFORMACJA
18.05.2007 godz. 10:12
 
OGŁOSZENIE - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasta Łęczyca przez organizacje pozarządowe
18.01.2007 godz. 9:13
 
OGŁOSZENIE - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasta Łęczyca przez organizacje pozarządowe
18.01.2007 godz. 9:06
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Audytor wewnętrzny
17.09.2007 godz. 13:59
 
OGŁOSZENIE - dot. przetargu pn. "Zabiegi leczniczo - pielęgnacyjne o charakterze chirurgii drzew w Parku Miejskim w Łęczycy( Park zabytkowy)"
17.01.2007 godz. 13:11
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
16.03.2007 godz. 15:29
 
Ogłoszenie konkursu ofert wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasta Łęczyca przez organizacje pozarządowe
16.02.2007 godz. 8:49
 
Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasta Łęczyca przez organizacje pozarządowe.
16.02.2007 godz. 8:37
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu
16.02.2007 godz. 13:15
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej
16.02.2007 godz. 13:14
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor
16.02.2007 godz. 13:13
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
16.02.2007 godz. 13:11
 
Ogłoszenie o przetargu
15.10.2007 godz. 15:09
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor
15.10.2007 godz. 14:37
 
Informacja o wynikach konkursu ofert wsparcia / powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
15.05.2007 godz. 15:19
 
OGŁOSZENIE
14.11.2007 godz. 11:24
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
13.09.2007 godz. 15:22
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR
13.06.2007 godz. 14:37
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT: wsparcia realizacji zadania pn. "Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży"
13.02.2007 godz. 13:25
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Komendanta Straży Miejskiej
12.01.2007 godz. 20:04
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
12.01.2007 godz. 20:02
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
12.01.2007 godz. 19:59
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
12.01.2007 godz. 19:52
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Referatu Promocji Miasta
11.07.2007 godz. 12:22
 
wyniki przetargu
11.06.2007 godz. 15:01
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku Podinspektor
11.05.2007 godz. 9:47
 
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy.
10.08.2007 godz. 18:44
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk
10.05.2007 godz. 15:08
 
OGŁOSZNIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
09.02.2007 godz. 15:30
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
09.02.2007 godz. 15:09
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe
08.12.2006 godz. 15:15
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Audytora wewnętrznego
08.08.2007 godz. 14:53
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
07.08.2007 godz. 17:47
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku:Kierownik Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska
06.09.2007 godz. 14:39
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogłoszonego przez P.E.C Sp. z o.o. w Łeczycy pn. Modernizacja systemu grzewczego na Starówce w Łęczycy
06.08.2007 godz. 13:12
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE "REMONT ULICY SŁOWACKIEGO"
06.07.2007 godz. 12:47
 
OGŁOSZENIE-NABÓR NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI MIASTA
06.06.2007 godz. 14:28
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
06.04.2007 godz. 13:11
 
O G Ł O S Z E N I E
05.12.2007 godz. 14:32
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Inspektor
05.02.2007 godz. 15:24
 
Muzeum w Łęczycy - zawiadomienie o zawarciu umowy na "Dostawę urządzeń i materiałów uzupełniających istniejący system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji dozorowej dla Zamku w Łęczycy wraz z ich montażem, instalowaniem, okablowaniem, uruc
05.02.2007 godz. 10:27
 
Ogłoszenie - w sprawie konkursu ofert wsparcia realizacji zadania własnego pod nazwą "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin" Gminy Miasto Łęczyca
02.01.2007 godz. 16:26
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT wsparcia realizacji zadania pn. "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin"
01.02.2007 godz. 15:18
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
30.12.2005 godz. 11:59
 
O G Ł O S Z E N I E - wynik przetargu na "Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Łęczyca w 2006 roku"
30.10.2006 godz. 14:15
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO
29.12.2005 godz. 8:27
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Główny księgowy
29.12.2005 godz. 8:23
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Intendent stołówki szkolnej
29.12.2005 godz. 8:18
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy - psycholog
29.03.2006 godz. 7:30
 
O G Ł O S Z E N I E - odwołanie przetargu
28.04.2006 godz. 15:01
 
Informacja o wynikach przetargu - Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasto Łęczyca w 2006 roku
27.11.2006 godz. 9:41
 
OGŁOSZENIE - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy - budowa sieci cieplnej i kotłowni"
27.11.2006 godz. 12:47
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: STARSZY REFERENT
27.09.2006 godz. 14:24
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: informatyk
27.01.2006 godz. 12:06
 
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy
25.07.2006 godz. 14:48
 
Iformacjao wynikach naboru na stanowisko psychologa
25.04.2006 godz. 10:21
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
24.10.2006 godz. 9:59
 
OGŁOSZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca
24.03.2006 godz. 8:05
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Główny księgowy
23.03.2006 godz. 10:23
 
Wynik zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy
20.12.2006 godz. 13:55
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - podinspektor
20.01.2006 godz. 14:37
 
OGŁOSZENIE - Wyniki konkursu
18.01.2006 godz. 14:27
 
ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY - dot. przetargu 'Dostawa urządzeń i materiałów do budowy systemu kontroli dostępu...'
17.11.2006 godz. 10:43
 
OGŁOSZENIE - wynik przetargu pn. "Remont kanalizacji deszczowej ulicy Kutrzeby w Łęczycy"
17.10.2006 godz. 15:28
 
OGŁOSZENIE - Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZB.ZM.105/15/2006 pod nazwą "Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca"
16.11.2006 godz. 15:07
 
ZAWIADOMIENIE - dot. przetarg nieograniczony-
16.10.2006 godz. 18:15
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
16.10.2006 godz. 13:39
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Podinspektora
16.02.2006 godz. 15:06
 
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
14.06.2006 godz. 14:25
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Psycholog
14.04.2006 godz. 8:08
 
OGŁASZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Audytor Wewnętrzny
14.03.2006 godz. 13:56
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - pn. "Remont ulicy Słowackiego i Kaliskiej w Łęczycy" w ramach zadania nr 1 Remont ulicy Słowackiego
13.10.2006 godz. 14:57
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT wsparcia realizacji zadania pn.
13.03.2006 godz. 12:36
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
12.01.2006 godz. 14:04
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont ulicy Kaliskiej w Łęczycy"
11.12.2006 godz. 13:27
 
OGŁOSZENIE - dotyczy przetargu nieograniczonego "Zagospodarowanie placów zabaw w Łęczycy - etap II"
10.08.2006 godz. 10:00
 
OGŁOSZENIE - konkurs ofert wsparcia lub powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.
10.01.2006 godz. 12:15
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT "Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży"
09.02.2006 godz. 12:50
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT wsparcia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe
08.12.2006 godz. 15:15
 
Zmiana terminu składania ofert - "Remont ulicy Kaliskiej w Łęczycy"
08.12.2006 godz. 12:19
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy - Starszy Referent
08.09.2006 godz. 14:09
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Audytor wewnętrzny
07.07.2006 godz. 9:53
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Audytora wewnętrznego
07.04.2006 godz. 9:44
 
Informacja o wynikach naboru w Środowiskowym Domu Samopomocy na stanowisko psychologa
06.10.2005 godz. 14:21
 
O G Ł O S Z E N I E
06.07.2006 godz. 7:33
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Informatyka
06.01.2006 godz. 12:51
 
INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO - STARSZY REFERENT
05.10.2006 godz. 11:57
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisku: Inspektor ds. ochrony środowiska
04.10.2006 godz. 7:27
 
Odpowiedzi na pytania - dot. przetargu "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego Wojska Polskiego w Łęczycy"
02.11.2006 godz. 20:08
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Podinspektor
02.03.2006 godz. 19:16
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Główny księgowy
02.02.2006 godz. 21:11
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Główny księgowy
02.02.2006 godz. 21:05
 
Nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w wymiarze 1/2 etatu
01.12.2006 godz. 13:07
 
Nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w wymiarze 1/2 etatu
01.12.2006 godz. 13:00
 
OGŁASZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. ochrony środowiska
01.09.2006 godz. 8:34
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
30.12.2005 godz. 11:59
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO
29.12.2005 godz. 8:27
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Główny księgowy
29.12.2005 godz. 8:23
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Intendent stołówki szkolnej
29.12.2005 godz. 8:18
 
INFORMACJA - godziny przyjmowania w sprawach dodatków mieszkaniowych
28.09.2005 godz. 9:22
 
KOMUNIKAT - dot. stypendium unijnego dla szkół ponadgimnazjalnych
23.09.2005 godz. 15:20
 
Informacja - Decyzja o warunkach zabudowy RK/PG.7331/15/05
23.05.2005 godz. 12:54
 
OGŁOSZENIE - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko psychologa
22.09.2005 godz. 11:30
 
***
10.09.2004 godz. 11:26
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy - intendent stołówki szkolnej (Gimnazjum w Łęczycy)
09.11.2005 godz. 13:34
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (Gimnazjum w Łęczycy)
09.11.2005 godz. 11:32
 
OGŁOSZENIE - konkurs ofert wsparcia lub powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe
09.09.2005 godz. 12:28
 
OGŁOSZENIE - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Główny księgowy
08.12.2005 godz. 10:17
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy psychologa
08.09.2005 godz. 14:06
 
OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko pracy
07.11.2005 godz. 15:08
 
Informacja o wynikach naboru w Środowiskowym Domu Samopomocy na stanowisko psychologa
06.10.2005 godz. 14:21
 
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
05.12.2005 godz. 15:33
 
OGŁOSZENIE - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Intendent stołówki szkolnej
05.12.2005 godz. 13:18
 
OGŁOSZENIE - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
05.12.2005 godz. 13:10
 

***
10.09.2004 godz. 11:26
 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl