0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy

Kontakt:
Aleje Jana Pawła II 13
99-100 Łęczyca
tel. (0-24) 721-23-76
e-mail: domsamopomocy@interia.pl

 

Status prawny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej test jednolity (Dz. U. Nr 64 z 2004r. poz. 593)

 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

 3. Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń w Domach Pomocy Społecznej(Dz. U. Nr 5 z 1996r. poz. 36)

 4. Uchwały Rady Miasta Łęczycy Nr 343/L/98 z dnia 30 kwietnia w sprawie utworzenia ŚDS w Łęczycy

 5. Uchwały Nr XXVII/328/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 lutego 2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 343/L/98 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, w zakresie zmian statusu ŚDS w Łęczycy

 6. Uchwały Nr XXVII/328/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy w zakresie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

 7. Porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 1997r pomiędzy:
  Wojewodą Płockim reprezentowanym poprzez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Płocku a Gminą - Zarządem Miasta Łęczycy reprezentowaną przez Burmistrza w sprawie wykonania pewnych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej przez gminę.

 8. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy nadanego Uchwałą Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008r. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy jest :

 1. jednostką organizacyjną i budżetową gminy miejskiej Łęczycy

 2. prowadzony jest w ramach zleconych zadań gminie.

 3. jest placówką dziennego pobytu.

 4. przewidziany jest na przyjęcie i zorganizowanie zajęć 30 uczestnikom.

 5. czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

 6. czas pracy placówki jest czasem przeznaczonym do:
  - prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
  - działalności samopomocowej grup wsparcia

Przedmiot działalności i kompetencje Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w szczególności;
- rehabilitację leczniczą, społeczną, w miarę możliwości zawodową,
- usprawnianie poprzez zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej,
- organizacje czasu wolnego,
- muzykoterapię, biblioterapię,
- promocję zdrowia psychicznego,
- optymalizację funkcjonowania we wszystkich płaszczyznach życia;

Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku naturalnym

Pracownicy merytoryczni Środowiskowego Domu Samopomocy

- Dyrektor
- Instruktorzy terapii zajęciowej
- Pedagog
- Pielęgniarka psychiatryczna
- Pracownik socjalny

Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy

Wyposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia niezbędne do terapii zajęciowej, społecznej i rehabilitracji

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Renata Brygier dnia 6 września 2007
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 7 lipca 2004 godz. 11:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Renata Brygier dnia 5 czerwca 2008 godz. 08:22
Liczba odsłon:
  35883 od 7 lipca 2004 godz. 11:04  (średnio 8.41 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl