0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet - informacje » Archiwum » 2010


Opinia RIO o projekcie budżetu i możliwości sfinansowania deficytu - rok 2010 (zg.z art 246 ustawy o Finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz 1240 z 2009r.)

Uchwła Budzetowa 2010

Rb 27 S za I kw. 2010

Rb 28 S za I kw.2010

Sprawozdanie Rb NDS za I kw. 2010 (zg.z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Dz.U. 157 poz. 1240 z 2009 r.)

Rb N za I kw. 2010

Rb Z za I kw.2010

Sprawozdanie Rb 27 S za II kw.2010

Sprawozdanie Rb 28 S za II kwartał 2010

Sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2010

Sprawozdanie Rb N za II kwartały 2010

Sprawozdanie Rb Z za II kwartał 2010

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2010

Sprawozdanie Rb 27 S za III kw.2010

Opinia RIO dotyczaca informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łęczyca w I półroczu 2010 r.

Sprawozdanie Rb 28 S za III kw. 2010

Sprawozdanie Rb N za III kw.2010

Sprawozdanie Rb NDS za III kw. 2010

Sprawozdanie Rb Z za III kw. 2010

Projekt Budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2011 rok

Opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2011-2043

Sprawozdnie Rb NDS o nadwyżce/deficycie jst za 2010 rok

Sprawozdanie PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 roku

Sprawozdanie Rb 27 S z wykonania planu dochodów jst za 2010 rok

Sprawozdanie Rb 28 S z wykonania planu wydatków jst za 2010 rok

Sprawozdanie Rb N kwartalne sprawozdanie o należnościach jst wg stanu na koniec IV kwartału 2010

Sprawozdanie Rb Z kwartalne o stanie zobowiązań jat wg stanu na koniec IV kwartału 2010

Sprawozdanie opisowe za 2010 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2010 rok.

Informacja zg z art. 37 pkt 2 lit a-g ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.)Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Monika Misztal-Staniszewska dnia 20 stycznia 2010
Informacja opublikowana przez:
  Andrzej Bugajski dnia 20 stycznia 2010 godz. 15:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Misztal-Staniszewska dnia 30 maja 2011 godz. 14:13
Liczba odsłon:
  27108 od 20 stycznia 2010 godz. 15:13  (średnio 10.61 odsłon/dobę)

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl