0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rejestr zmian:
na rok 2017

Zamieszczenie treści Uchwały Nr XXXVIII/226/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw
  Redaktor:Wioleta Gajewska
Data modyfikacji: 30 stycznia 2017 godz. 11:25
Dodanie treści Uchwały Nr XXXVIII/226/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r.
  Redaktor:Wioleta Gajewska
Data modyfikacji: 30 stycznia 2017 godz. 11:24
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Andrzej Bugajski
Data modyfikacji: 30 stycznia 2017 godz. 11:11Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl