0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVIII/209/04 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca za rok 2003TAK pokaż
XVIII/210/04 w sprawie powołania zakładu budżetowego "ZIELEŃ MIEJSKA"TAK pokaż
XVIII/211/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Budżetowego "ZIELEŃ MIEJSKA" w ŁęczycyTAK pokaż
XVIII/212/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XVIII/213/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XVIII/214/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XVIII/215/04 w sprawie udzielenia poręczenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Łodzi za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w ŁęczycyTAK pokaż
XVIII/216/04 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z.o.o. w Łęczycy” własności nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. 18-Stycznia.TAK pokaż
XVIII/217/04 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
XVIII/218/04 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XVIII/219/04 w sprawie przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ŁódzkiegoTAK pokaż
XVIII/220/04 w sprawie przyjęcia Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ŁódzkiegoTAK pokaż
XVIII/221/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Łęczyca w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ŁódzkiegoTAK pokaż
XVIII/222/04 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 9/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XVIII/223/04 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 12/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyTAK pokaż
XVIII/224/04 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 10/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XVIII/225/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XVIII/226/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl