0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
284/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym i przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego ozn. nr 1 dotychczasowemu najemcy wraz z udziałem w gruncieTAK pokaż
285/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
286/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
287/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
288/04 w sprawie przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łęczycy na lata 2002-2020"TAK pokaż
289/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych: Konopnickiej, Wojska Polskiego i Belwederska w Łęczycy" ze środków EKOFUNDUSZTAK pokaż
290/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych: Konopnickiej, Wojska Polskiego i Belwederska w Łęczycy" ze środków WFOŚIGW i zTAK pokaż
291/04 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Łęczyckiej Starówki na lata 2004 – 2013"TAK pokaż
292/04 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/71/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości miasta Łęczycy wraz ze spTAK pokaż
293/04 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/205/04 z dnia 17 marca 2004 r. Rady Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
294/04 W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Łęczyca Nr XX/253/04 z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Miasta Łęczycy wysokości wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowTAK pokaż
295/04 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Ochotniczą Straż Pożarną w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl