0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
296/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2005TAK pokaż
297/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2005TAK pokaż
298/04 W sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu pobierania na terenie miasta Łęczyca w 2005 rTAK pokaż
299/04 w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o podatku rolnym, deklaracji na podatek rolnyTAK pokaż
300/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
301/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
302/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
303/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
304/04 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie występującego w 2005 roku niedoboru budżetuTAK pokaż
305/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę-Miasto Łęczyca publicznych przedszkoliTAK pokaż
306/04 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/189/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Radę Miasta Łęczyca przedszkolach publicznychTAK pokaż
307/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
308/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach komunalnych położonych w Łęczycy w drodze przetargów ustnych nieograniczonychTAK pokaż
309/04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w ŁęczycyTAK pokaż
310/04 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Komitet Organizacyjny Nadania Zespołowi Szkół im. Jadwigi Grodzkiej TAK pokaż
311/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa LipińskiegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl