0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
313/04 w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/312/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 18 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną położonych w Łęczycy przy ul. Lotniczej w drodze przetarguTAK pokaż
314/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną położonych w Łęczycy przy ul. Lotniczej w drodze przetargu TAK pokaż
315/04 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaTAK pokaż
316/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2005TAK pokaż
317/04 w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o podatku rolnym, deklaracji na podatek rolnyTAK pokaż
318/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
319/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
320/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
321/04 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. TAK pokaż
322/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
323/04 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Robertowi UrbankowiTAK pokaż
324/04 W sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikowi kadry narodowej Jackowi KazimierowskiemuTAK pokaż
325/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Łęczyca do Powiatowej Rady ZatrudnieniaTAK pokaż
326/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
327/04 w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl