0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVII/328/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 343/L/98 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Łęczycy, w zakresie zmiany statutu Środowiskowego domu samopomocy w ŁęczycyTAK pokaż
XXVII/329/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Łęczyca udzielanych w ramach zasady de minimisTAK pokaż
XXVII/330/05 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/190/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznychTAK pokaż
XXVII/331/05 w sprawie współpracy Gminy Miasto Łęczyca z Gminą Łęczyca przy współfinansowaniu przedsięwzięcia pn.: “Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych: Konopnickiej, Wojska Polskiego i Belwederska w Łęczycy” w części dotyczącej terTAK pokaż
XXVII/332/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/217/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
XXVII/333/05 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów AlkoholowychTAK pokaż
XXVII/334/05 TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl