0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVIII/ 335 /05 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęczyca na 2005 rokTAK pokaż
XXVIII/ 344 /05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r.TAK pokaż
XXVIII/336/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczeniaTAK pokaż
XXVIII/337/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczeniaTAK pokaż
XXVIII/338/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej - Gimnazjum w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczeniaTAK pokaż
XXVIII/339/05 w sprawie zasad wynajmu oraz stosowania stawek czynszu za lokale użytkoweTAK pokaż
XXVIII/340/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXVIII/341/05 w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntówTAK pokaż
XXVIII/342/05 w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli: za wysługę lat; ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego; wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań upraTAK pokaż
XXVIII/343/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl