0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXX/361/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XLVI/2002 Rady Miasta Łęczycy z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy TAK pokaż
XXX/362/05 W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia przez WFOŚ i GW w ŁodziTAK pokaż
XXX/363/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXX/364/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXX/365/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXX/366/05 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Spółka z o.o. TAK pokaż
XXX/367/05 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/356/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznych TAK pokaż
XXX/368/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej TAK pokaż
XXX/369/05 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/356/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca przedszkolach publicznych TAK pokaż
XXX/370/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Energetycznemu Płock SA,lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXX/371/05 W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/347/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. TAK pokaż
XXX/372/05 W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej i zabezpieczenia wydatkowania tych środków w formie wekslowej.TAK pokaż
XXX/373/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXX/374/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/291/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 października 2004r. aktualizujących przyjęty Program Rewitalizacji Łęczyckiej Starówki na lata 2004-2013 TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl