0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXI/375/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXI/376/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXI/377/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXI/378/05 W sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, określenia żródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczenia.TAK pokaż
XXXI/379/05 w sprawie udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXXI/380/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXXI/381/05 w sprawie zamiany działek pomiędzy Miastem Łęczyca a Rzymsko – katolicką parafią Św. Andrzeja Apostoła w związku z potrzebą powiększenia cmentarza grzebalnego w Łęczycy TAK pokaż
XXXI/382/05 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Łęczycy – ulica Wojska Polskiego"TAK pokaż
XXXI/383/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Łęczyca TAK pokaż
XXXI/384/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXI/385/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XXXI/386/05 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Budżetowego "Zieleń Miejska" o zawarcie umowy leasingowej na zakup ciągnika z osprzętem komunalnymTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl