0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIX/227/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej w Łęczycy" ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidlowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco"TAK pokaż
XIX/228/04 W sprawie przyznania nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia w sporcieTAK pokaż
XIX/229/04 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łęczyca Panu Lechowi WałęsieTAK pokaż
XIX/230/04 W sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XIX/231/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychTAK pokaż
XIX/232/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Ogrodowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XIX/233/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XIX/234/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/235/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 rTAK pokaż
XIX/236/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 rTAK pokaż
XIX/237/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/238/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. wydatkach majątkowych oraz w źródłach finansowania deficytuTAK pokaż
XIX/239/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/240/04 W sprawie wprowadzenia zmian w planie środków specjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3 TAK pokaż
XIX/241/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/242/04 W sprawie upoważnienia Burmistrza do zakupu bonów skarbowychTAK pokaż
XIX/243/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/244/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/245/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/246/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r.TAK pokaż
XIX/247/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r.TAK pokaż
XIX/248/04 W sprawie ustalenia deficytu budżetowedo na dzień 25 czerwca 2004 r. TAK pokaż
XIX/249/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/250/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XIX/251/04 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/189/2004 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Radę Miasta Łęczyca przedszkolach publicznych TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl