0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXII/387/05 w sprawie wprowadzenia zmian w �1. Uchwały Nr XXIX/351/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej w drodze przetargu nieograniczonego TAK pokaż
XXXII/388/05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Łęczyca umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: “Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych: Konopnickiej, Wojska Polskiego i Belwederska w Łęczycy – II etap&#TAK pokaż
XXXII/389/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XXXII/390/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl