0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIII/391/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXIII/392/05 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXXIII/393/05 w sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejTAK pokaż
XXXIII/394/05 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXIII/395/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 11/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmieniTAK pokaż
XXXIII/396/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 12/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wTAK pokaż
XXXIII/397/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmieniTAK pokaż
XXXIII/398/05 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 9/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmienionej uchwTAK pokaż
XXXIII/399/05 Uchwala się "Program Ochrony Środowiska Miasta Łęczyca"TAK pokaż
XXXIII/400/05 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIII/401/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2006 roku Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na tereTAK pokaż
XXXIII/402/05 dotyczy: zmiany Uchwały Nr XXX/372/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki NFOŚ i GW i zabezpieczenia wydatkowania środków w formie wekslowej. TAK pokaż
XXXIII/403/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/404/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/405/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/406/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/407/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/408/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/409/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/410/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. LotniczejTAK pokaż
XXXIII/411/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXIII/412/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXXIII/413/05 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIII/414/05 w sprawie zmian do uchwały Nr 53/VII/99 Rady Miasta Łęczyca z dnia 9 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy TAK pokaż
XXXIII/415/05 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Łęczyca przez Środowiskowy Dom Samopomocy w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIII/416/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl