0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXV/419/05 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaTAK pokaż
XXXV/420/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/291/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 27 października 2004r. aktualizujących przyjęty Program Rewitalizacji Łęczyckiej Starówki na lata 2004-2013 zmienionej Uchwałą Nr XXX/374/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 czTAK pokaż
XXXV/421/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXV/422/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXV/423/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXV/424/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXV/425/05 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2005 r. TAK pokaż
XXXV/426/05 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXV/427/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca w roku 2006TAK pokaż
XXXV/428/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2006TAK pokaż
XXXV/429/05 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 9/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmienionej uchwTAK pokaż
XXXV/430/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/389/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 15 września 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XXXV/431/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmienioTAK pokaż
XXXV/432/05 w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl