0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Projekt w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Łęczyca ze Związku Gmin Regionu ŁódzkiegoNIE pokaż
Projekt w sprawie odwołania delegatów Miasta Łęczycy w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu ŁódzkiegoNIE pokaż
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 1699 w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
XXXIX/458/06 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Łęczyca kompleksu Lotnicza I i Lotnicza II w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TAK pokaż
XXXIX/459/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Łęczyca Nr XXIX/350/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionej UchwałąTAK pokaż
XXXIX/460/06 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXIX/461/06 w�sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez właścicieli firm transportu pasażerskiego T.O.A. Stojeccy Sp.j. i AURA na niewłaściwe i przewlekłe działania Burmistrza Miasta Łęczyca TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl