0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Projekt w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaNIE pokaż
Projekt w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/189/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Radę Miasta Łęczyca przedszkolach publicznychNIE pokaż
XL/462/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia w dniu 09 marca 2006 r. głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XL/463/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania tajnego w dniu 09 marca 2006r w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Łęczyca TAK pokaż
XL/464/06 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 9/II/02 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego zmienionej uchwTAK pokaż
XL/465/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łęczycy w okolicy ul. LotniczejTAK pokaż
XL/466/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy w okolicy ul. Lotniczej w drodze bezprzetargowejTAK pokaż
XL/467/06 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/446/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XL/468/06 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XL/469/06 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl