0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLI/470/06 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
XLI/471/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 12 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Marii KonopnickiejTAK pokaż
XLI/472/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Łęczycy przy ulicy Związku Walki Młodych niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychTAK pokaż
XLI/473/06 w sprawie ustalenia na rok 2006 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za TAK pokaż
XLI/474/06 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinTAK pokaż
XLI/475/06 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XLI/476/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęczyca na 2006 rokTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl