0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLII/477/06 w sprawie: nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2005 rokTAK pokaż
XLII/478/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Łęczyca NR XXXIII/412/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego TAK pokaż
XLII/479/06 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/343/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLII/480/06 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na wyznaczonym terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl