0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 1699 w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Łęczycy, stanowiących działki oznaczone numerami ewid. 119 i 120, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łęczycy, stanowiącej działki oznaczone numerami ewid. 702/9; 702/7; 702/36; 702/35, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości położonej w Łęczycy przy w drodze przetargu NIE pokaż
Projekt W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.NIE pokaż
Projekt W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.NIE pokaż
Projekt W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.NIE pokaż
XLVII/505/06 wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/274/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XLVII/506/06 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Łęczycy przy Alejach Jana Pawła II 3TAK pokaż
XLVII/507/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r. TAK pokaż
XLVII/508/06 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/503/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w jednostce organizacyjnej gminy, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.TAK pokaż
XLVII/509/06 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.TAK pokaż
XLVII/510/06 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XLVII/511/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu, niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącego część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl