0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Projekt 1 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 rNIE pokaż
Projekt 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejNIE pokaż
Projekt 2 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.NIE pokaż
Projekt 3 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta ŁęczycaNIE pokaż
Projekt 4 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Miasta ŁęczycaNIE pokaż
Projekt 5 w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie aportem do Spólki "Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z.o.o. w Leczycy" sieci kanalizacji deszczowej w LeczycyNIE pokaż
Projekt 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 1699 w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Łęczycy, stanowiących działki oznaczone numerami ewid. 119 i 120, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
Projekt 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łęczycy, stanowiącej działki oznaczone numerami ewid. 702/9; 702/7; 702/36; 702/35, w formie przetargu ustnego nieograniczonegoNIE pokaż
XLIX/522/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Łęczycy przy ulicy Zachodniej niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XLIX/523/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/472/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Łęczycy przy ulicy Związku Walki Młodych niezbędnego do poprawienia warunków zagospodTAK pokaż
XLIX/524/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XLIX/525/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Łęczyca Nr XVIII/338/05 z dnia 23 marca 2005 r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki budżetowej - Gimnazjum w Łęczycy, określenia źródeł dochodów własnych tej jednostki oraz ich przeznaczeniaTAK pokaż
XLIX/526/06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2006 r.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl