0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVII/205/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęczyca na 2004 rokTAK pokaż
XVII/206/04 w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2004 roku Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określomymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działajączymi na terenia MiastTAK pokaż
XVII/207/04 w sprawie zmian w Statucie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XVII/208/04 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl