0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XX/252/04 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród dla osób osiągających wysoki wyniki sportoweTAK pokaż
XX/253/04 w sprawie ustalenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Miasta Łęczycy wysokości wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli stawek miesięcznego wynagrodTAK pokaż
XX/254/04 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XX/255/04 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XX/256/04 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, w wyniku czego nastepuje likwidacja Międzyzakładowej Przychodni Przemysłowej przy ŁZPW "WATINA"TAK pokaż
XX/257/04 w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łęczyca na lata 2004 – 2006"TAK pokaż
XX/258/04 w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju gospodarczego Miasta Łęczycy pod nazwą "Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Łęczycy"TAK pokaż
XX/259/04 W sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/246/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. z dnia 25 czerwca 2004 r.TAK pokaż
XX/260/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/261/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/262/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/263/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/264/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/265/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XX/266/04 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl