0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXI/267/04 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca.TAK pokaż
XXI/268/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 rTAK pokaż
XXI/269/04 W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/248/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia deficytu budżetowego na dzień 25 czerwca 2004 r TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl