0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXII/270/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XXII/271/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XXII/272/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XXII/273/04 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2004 r. TAK pokaż
XXII/274/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXII/275/04 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie przewidzianej w planie pracy komisjiTAK pokaż
XXII/276/04 w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminyTAK pokaż
XXII/277/04 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta ŁęczycyTAK pokaż
XXII/278/04 w sprawie nadania nazw ulicomTAK pokaż
XXII/279/04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. KaliskiejTAK pokaż
XXII/280/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
XXII/281/04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci położonej w Łęczycy przy ul. BelwederskiejTAK pokaż
XXII/282/04 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ŁęczycyTAK pokaż
XXII/283/04 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl