0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVI/275/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca - remont ul. Szpitalnej "wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wiololetniego pod nazwaNarodowy Program PrzebudTAK pokaż
XXXVI/276/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2008r TAK pokaż
XXXVI/277/08 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl