0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIX/308/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2009TAK pokaż
XXXIX/309/09 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczyca Pana Andrzeja OlszewskiegoTAK pokaż
XXXIX/310/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych", Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy naTAK pokaż
XXXIX/311/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Szkolne Centrum Integracji RAZEM", Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej inteTAK pokaż
XXXIX/312/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Jesteśmy razem dla siebie", Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji TAK pokaż
XXXIX/313/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Z pasją w przyszłość- warsztaty dziennikarskie", Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjTAK pokaż
XXXIX/314/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 119/10TAK pokaż
XXXIX/315/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/125/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminy płatności opłaty od posiadania psTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl