0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XL/316/09 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnychTAK pokaż
XL/317/09 w sprawie wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XL/318/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i TAK pokaż
XL/319/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca i ustalenia układu wykonawczego na 2009rTAK pokaż
XL/320/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009r TAK pokaż
XL/321/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca i ustalenia układu wykonawczego na 2009rTAK pokaż
XL/322/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XL/323/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B- korty miejskie stanowiącej własność Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl