0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLI/324/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009r TAK pokaż
XLI/325/09 w sprawie zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż
XLI/326/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/295/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja" Priorytet: VII.Promocja integracTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl