0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIII/338/09 w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XLIII/339/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
XLIII/340/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy na rzecz jej użytkownika wieczystegoTAK pokaż
XLIII/341/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony służebności gruntowej TAK pokaż
XLIII/342/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku komunalnym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
XLIII/343/09 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLIII/344/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2009rTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl