0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLV/350/09 w sprawie określenia zasady udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówTAK pokaż
XLV/351/09 w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLV/352/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009rTAK pokaż
XLV/353/09 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Łeczyca w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Bzura"TAK pokaż
XLV/354/09 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli skargi złożonej przez Jerzego DżereniaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl