0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
TAK pokaż
XLVI/355/09 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeczyca z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ŁęczycyTAK pokaż
XLVI/356/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁęczycyTAK pokaż
XLVI/357/09 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 73TAK pokaż
XLVI/358/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łęczyca zabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 73TAK pokaż
XLVI/359/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczychTAK pokaż
XLVI/360/09 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miastaTAK pokaż
XLVI/361/09 w sprawie realizacji wspólnego zadaniaTAK pokaż
XLVI/362/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl